Odborný časopis Derma revue sa zaoberá problematikou kože, vlasov a nechtov.

Časopis vychádza štvrťročne od roku 2003 a zdarma ho dostávajú kozmetické prevádzky, lekárske kozmetiky, kožní lekári, plastické chirurgie a vybrané prevádzky kaderníctiev, manikúr a pedikúr.

Je učebnou pomôckou na území SR. Hlavne rubrika „Na pomoc vzdelávaniu“ nahrádza učebnicovú literatúru, ktorá v školách chýba. Obsah je konzultovaný učiteľmi v zmysle učebných osnov.

Je určený pre všetkých, ktorí chcú vo svojom odbore rozširovať svoje vedomosti v oblasti zdravia, krásy a životného štýlu.