Odborný časopis Derma revue sa zaoberá problematikou kože, vlasov a nechtov.

Časopis vychádza štvrťročne od roku 2003 a zdarma ho dostávajú kozmetické prevádzky, lekárske kozmetiky, kožní lekári, plastické chirurgie a vybrané prevádzky kaderníctiev, manikúr a pedikúr.

Je učebnou pomôckou na území SR. Hlavne rubrika „Na pomoc vzdelávaniu“ nahrádza učebnicovú literatúru, ktorá v školách chýba. Obsah je konzultovaný učiteľmi v zmysle učebných osnov.

Časopis Derma revue s rubrikou „Na pomoc vzdelávaniu“ sa distribuuje formou predplatného. Podmienky si môžete pozrieť na našej www.edermarevue.sk, prípadne môžete kontaktovať priamo vydavateľku Ing. Emíliu Juračkovú (0911 739 366).

Je určený pre všetkých, ktorí chcú vo svojom odbore rozširovať svoje vedomosti v oblasti zdravia, krásy a životného štýlu.