Probiotické baktérie – živé liečivá

Laici považujú mikroorganizmy len za pôvodcov rôznych nákazlivých ochorení lebo nevedia, že prevažná väčšina mikroorganizmov je pre život nevyhnutná a nenahraditeľná, bez ktorých by život rýchlo zanikol. Z doteraz známych druhov baktérií maximálne jedno promile možno považovať za škodcov zdravia. V zdravom ľudskom tele sa vyskytuje množstvo osožných baktérií na pokožke, na slizniciach, v ústach…