Predplatné

Meno:*
Prevádzka:*
Adresa:*
Tel. č.:*
-
E-mail:*
Objednávka od čísla:*

Cena pre predplatiteľov je 2 € + 0,50 € (poštovné a balné) za jedno číslo, t.j. za 4 čísla 10 €/rok (cena vrátane DPH).

Predplatné môžete uhradiť bezhotovostne na účet IBAN: SK88 8330 0000 0025 0051 3397

VS: dátum narodenia

1. internet bankingom – skenom pošlite doklad o úhrade s adresou objednávateľa na adresu alebo jurackova.emilia@gmail.com

2. poštovou poukážkou typu U – kópiu dokladu o zaplatení spolu s predplatiteľským kupónom pošlite ako obyčajnú listovú zásielku (nie doporučene) na SPOBAD – E. Juračková, Kalištná 7, 841 07 Bratislava. Informácie na tel. č.: 0911 739 366 alebo 02/5556 7991, príp. mailom.

Nedodržanie stanovených podmienok môže viesť k nedorozumeniam, preto objednávku v rozpore s týmito pokynmi nemôžeme akceptovať.