Vydavateľstvo

logo vydavateľstva Spobad PublishersVYDAVATEĽKA

Ing. Emília Juračková – SPOBAD
Kalištná 7, 841 07 Bratislava
IČO: 34 301 224
mobil: 0911 739 366

jurackova.emilia@gmail.com

ISSN: 1335-7360 Evidenčné číslo Ministerstva kultúry SR
EV 1062/08

REDAKCIA

Šéfredaktorka: MUDr. Ružena Sochorová, CSc.
Zástupkyňa šéfredaktorky: Doc. RNDr. Daniela Košťálová
Jazyková redaktorka: Mgr. Elena Stuppacherová

Redakčná rada:
Eva Boskovičová, Doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD., MUDr. Beáta Havelková, Ing. Božena Hornická, MUDr. Milena Osuská, MUDr. Jana Šrámeková, Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., Doc. MUDr. Danka Švecová, PhD., Ing. Katarína Traubnerová

Konzultantky pre rubriku Na pomoc vzdelávaniu:
Dana Kováčiková, Stredná odborná škola Zvolen, PhDr. Anna Olšavská, Združená stredná škola Bratislava, Ing. Žaneta Vrábelová, Združená stredná škola Bratislava

Grafická úprava: Mgr. art. Alexandra Dubravická, seiff@azet.sk