Rastlina púšte – Aloe vera

Aloe vera (známa pod botanickým názvom ako Aloe barbadensis – aloa barbadoská, alebo Curacao aloe), ľudovo nazývaná tiež aloa pravá, prežíva v posledných rokoch renesanciu, nielen z hľadiska pestovania, ale aj v rámci využitia extraktov v doplnkoch výživy, dermatológii a kozmetike. Je sukulentnou, viacročnou rastlinou, s prízemnou ružicou tučných, v priemere 30 až 60 cm…