Problémy s vlasmi a ich riešenie

Klasickým problémom sú jemné, oslabené, krehké a lámavé vlasy, v podstate so zmenenou štruktúrou, ktorá môže byť na jednej strane geneticky podmienená, na druhej strane sa môže vyskytovať súčasne s mnohými ochoreniami, spojenými s poruchami látkového metabolizmu. Tiež s pribúdajúcim vekom dochádza k zmenám v štruktúre vlasov. A v neposlednej miere je to aj životné…