Prečo patrí botulotoxín v estetike iba do rúk lekára odborníka?

Prečo patrí botulotoxín v estetike iba do rúk lekára odborníka?

Aplikácia botulotoxínu je jednou z najčastejšie používaných metód v poslednom desaťročí v estetickej medicíne.

Začiatky aplikácie botulotoxínu v rámci estetiky sa datujú do roku 1987, keď začali manželia Carrutherovci používať botulotoxín na odstránenie vrások okolo očí, tzv. stračích nôžok. V poslednom desaťročí stúpol počet estetických zákrokov geometrickým radom. Treba podotknúť, že v minulosti botulotoxín aplikovali plastickí chirurgovia a dermatologóvia, dnes sú to aj iní lekári špecialisti, dokonca aj nelekári. Aplikácia botulotoxínu získala svoju popularitu tým, že je to nechirurgický zákrok s pomerne rýchlym výsledkom, ako i malým výskytom možných komplikácií. Hoci treba zdôrazniť, že pri každom type zákroku musí každý, kto robí daný zákrok, vedieť o možných komplikáciách a pre úspešnosť liečby im predchádzať. Pri aplikácii botulotoxínu nedostatok skúseností, ako i neznalosť anatómie môže viesť k vzniku komplikácií, akými sú pokles horného viečka alebo mediálny pokles obočia. Podobne ako pri chirurgických zákrokoch je potrebné pacienta informovať o možných komplikáciách a rizikách zákroku.

Komplikácie pri ošetrovaní čela

Pri ošetrení mimických vrások na čele, ak sa aplikuje botulotoxín iba do stredu svalu na čele, tento zostáva v okrajových oblastiach neovplyvnený. Výsledkom je uvoľnenie svalu v jeho strednej časti s následným poklesom strednej časti obočia a viečok, zatiaľ čo okrajová časť m. frontalis spôsobuje zodvihnutie okrajových častí obočia, obr. 1, 2, tzv. Mefisto efekt.  Tento efekt pretrváva 3-4 mesiace.

Po aplikácii neuromodulátora do oblasti čela môže dôjsť k poklesu obočia v dôsledku  relaxácie m. frontalis. Preto lekár pred ošetrením čela musí pozorne oboznámiť pacienta s tým, že vrásky na čele sú spôsobené hyperfunkčným m. fronatalis a tento sval na druhej strane dvíha obočie. Preto pri ovplyvňovaní m. frontalis ide o jemné balansovanie medzi zjemnením vrások na čele a poklesom obočia.

Po aplikácii botulotoxínu do oblasti čela môže dôjsť u niektorých pacientov k bolesti hlavy. U pacientov s migrénou môže dôjsť k zlepšeniu stavu. Tieto stavy sa vysvetľujú ovplyvnením svaloviny ciev botulotoxínom. Komplikáciou môže byť aj vznik modrín.

obr. 1
obr. 2

Komplikácie pri ošetrovaní vrások medzi obočím

Najvážnejšou komplikáciou pri ošetrovaní hornej časti tváre botulotoxínom je pokles horného viečka. S touto komplikáciou sa môžeme stretnúť pri ošetrovaní vrások medzi obočím botulotoxínom, obr. 3. Táto komplikácia súvisí s otvorom v kosti v oblasti  očnicového oblúka. Hlboká aplikácia spôsobuje zatečenie botulotoxínu pozdĺž nervu cez otvor v kosti do oblasti nad horné viečko a spôsobí jeho uvoľnenie, čo sa prejaví poklesom viečka. Je potrebné upozorniť na anatomickú variabilitu tohto otvoru, čo môže byť určitá predispozícia pre pokles horného viečka pri ošetrovaní glabely. Na predchádzanie tejto komplikácie sa odporúčajú viaceré techniky. Najdôležitejšie je uvedomiť si, aký objem aplikujeme, čo závisí od toho, ako riedime botulotoxín. Pokles viečka sa vyskytuje v 1 – 6 % pri aplikácii neuromodulátora do oblasti medzi obočím. Vo väčšine prípadov sa pokles viečka upravuje v priebehu 3 týždňov, pokým účinok neuromodulátora nezoslabne. 

obr. 3

Komplikácie pri ošetrovaní okolia očí, tzv. crows feet

Pri hlbokej aplikácii neuromodulátora do oblasti okolia očí môžeme ovplyvniť m. zygomaticus minor s následným uvoľnením svalov v oblasti líc. V tejto lokalite sa nachádza veľa ciev, takže pomerne častou komplikáciou môžu byť modriny.

Komplikácie pri ošetrovaní okolia úst

Pri ošetrovaní periorálnych vrások, tzv. fajčiarskych, môže pri predávkovaní dôjsť k uvoľneniu svalu s následnou poruchou artikulácie. Preto sa v tejto lokalite aplikuje malé množstvo botulotoxínu.

Možné príčiny zlyhania aplikácie botulotoxínu

Niekedy sa stretávame aj so zlyhaním aplikácie botulotoxínu. Môže ísť o tzv. nonresponderov, ktorí nereagujú na botulotoxín. Ďalšou príčinou môže byť nedostatočná dávka, zlé riedenie, nesprávna aplikácia, nevhodná indikácia alebo tvorba protilátok.

Záver

Botulotoxín je liečivo, ktoré sa používa v estetickej dermatológii na ovplyvnenie svalov spôsobujúcich svojou mimikou hlboké vrásky. Hlavnou lokalitou na jeho použitie je horná časť tváre. V dolnej časti sa používa tiež, ale tu sa viac využívajú kožné výplňové materiály s obsahom kyseliny hyalurónovej. Botulotoxín je výborný pomocník v boji s mimickými vráskami, ale iba v rukách odborníka dermatológa alebo plastického chirurga.

A. B.