Vydavateľstvo

DERMA REVUEpopulárno-vedecký štvrťročník
DERMA revue (Online) ISSN: 2644-7061
EV 142/23/EPP


VYDAVATEĽKA

Ing. Emília Juračková – SPOBAD
Kalištná 7, 841 07 Bratislava
IČO: 34 301 224
mobil: 0911 739 366
jurackova.emilia@gmail.com

Vydavateľstvo SPOBAD Publishers


REDAKCIA

Šéfredaktorka: MUDr. Ružena Sochorová, CSc.
Zástupca šéfredaktorky: MUDr. Martin Sochor, PhD.
Jazyková redaktorka: Mgr. Elena Stuppacherová
Grafická úprava: Dana Michlíková – dmichlikova@gmail.com


Členovia redakčnej rady:

doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.
Ing. Božena Hornická
prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.
doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.
MUDr. Jana Nemšovská, MHA
MUDr. Alexandra Novotná, PhD.
Ing. Silvia Pažoureková, PhD.
PhDr. Vlasta Pilmaierová
MUDr. Martin Sochor, PhD.
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA
prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Ing. Katarína Traubnerová


Konzultantky pre rubriku Na pomoc vzdelávaniu:

Dana Kováčiková, Stredná odborná škola Zvolen
PhDr. Anna Olšavská, Združená stredná škola Bratislava
Ing. Žaneta Vrábelová, Združená stredná škola Bratislava