Vzdelávanie

Časopis Derma revue vychádza v printovej forme 4-krát ročne. Cena pre predplatiteľov je 3,50 € za jedno číslo, t.j. za 4 čísla 14 €/rok (cena vrátane DPH).

Predplatné časopisu s rubrikou „Čo by sme mali vedieť“ môžete uhradiť bezhotovostne na účet IBAN: SK88 8330 0000 0025 0051 3397

VS: dátum narodenia

  • 1. internet bankingom – skenom pošlite doklad o úhrade s adresou objednávateľa na adresu alebo jurackova.emilia@gmail.com
  • 2. poštovou poukážkou typu U – kópiu dokladu o zaplatení spolu s predplatiteľským kupónom pošlite ako obyčajnú listovú zásielku (nie doporučene) na SPOBAD – E. Juračková, Kalištná 7, 841 07 Bratislava. Informácie na tel. č.: 0911 739 366, príp. mailom.

Nedodržanie stanovených podmienok môže viesť k nedorozumeniam, preto objednávku v rozpore s týmito pokynmi nemôžeme akceptovať.

Predplatiteľský kupón

Vaše meno a priezvisko:
Prevádzka:
Adresa:

IČO:
IČ DPH:
Telefón:
E-mail:
Objednávka od čísla: