Vzdelávanie

Časopis Derma revue vychádza v printovej forme 4-krát ročne. Cena pre predplatiteľov je 4 € za jedno číslo, t.j. za 4 čísla 16 €/rok (cena vrátane DPH).

Predplatné časopisu s rubrikou „Čo by sme mali vedieť“ môžete uhradiť bezhotovostne na účet IBAN: SK47 8330 0000 0022 0054 8037

VS: dátum narodenia

 • 1. internet bankingom – skenom pošlite doklad o úhrade s adresou objednávateľa na adresu alebo jurackova.emilia@gmail.com
 • 2. poštovou poukážkou typu U – kópiu dokladu o zaplatení spolu s predplatiteľským kupónom pošlite ako obyčajnú listovú zásielku (nie doporučene) na SPOBAD – E. Juračková, Kalištná 7, 841 07 Bratislava. Informácie na tel. č.: 0911 739 366, príp. mailom.

Nedodržanie stanovených podmienok môže viesť k nedorozumeniam, preto objednávku v rozpore s týmito pokynmi nemôžeme akceptovať.

Predplatiteľský kupón

  Vaše meno a priezvisko:

  Prevádzka:

  Adresa:  IČO:

  IČ DPH:

  Telefón:

  E-mail:

  Objednávka od čísla: