Aké sú možnosti odstraňovania cievok

Aké sú možnosti odstraňovania cievok

Korektívna a estetická dermatológia sa okrem iných činností zaoberá aj odstraňovaním všetkých rušivých javov či prejavov z kožného povrchu. K najvýraznejším z nich sa radia presvitajúce cievky, tzv. metličky, či rôzne iné útvary cievneho pôvodu.

Cievne prejavy na koži

Nežiaduce cievne prejavy na koži môžu mať rôznu podobu. Charakteristické sú zreteľne viditeľné cievky rozličného kalibru od úplne jemných až po také, ktorých hrúbka dosahuje viac milimetrov. Neraz sa rozvetvujú, pričom ich kaliber klesá. Predmetom korektívnej a estetickej dermatológie sú však aj nezhubné cievne nádory, takzvané hemangiómy, ktoré sú v rôznej miere vyplnené krvou. Môžu byť v rovine kože, ale môžu aj bohato vyčnievať nad povrch. Delia sa na hemangiómy malé, tzv. senilné, ktoré vznikajú vekom a po vystavovaní sa slnečnému žiareniu, ako i veľké, vrodené, tzv. oheň. Ich farba môže byť svetločervená, keď obsahujú v prevahe okysličenú krv, a tmavočervená, ak ide o cievky či cievne lézie s obsahom žilnej krvi.

Veľmi rozšírené sú takzvané kŕčové žily – varixy, ktoré možno tiež veľmi efektívne odstraňovať laserom, avšak zavedením laserovej koncovky dovnútra kŕčovej žily. To je doména cievnej chirurgie, náš odbor sa takými stavmi nezaoberá. Najnovší spôsob odstraňovania je cievnym laserom.

Cievny laser

Ako pôsobí laser?

Keďže absorpcia laserového žiarenia je odlišná v tepennej, teda svetločervenej, a žilnej, teda tmavočervenej krvi, používajú sa na ich odstraňovanie lasery s dvomi odlišnými vlnovými dĺžkami: na svetločervené cievky a cievne lézie sa aplikuje zelené laserové žiarenie s vlnovou dĺžkou 532 nanometrov, na odstraňovanie tmavočervených sa používa vlnová dĺžka 940 nanometrov, ktorá patrí do neviditeľnej časti elektromagnetického vlnenia.

Len správna voľba vhodnej vlnovej dĺžky zabezpečí efektívne a nekomplikované odstránenie nežiaduceho cievneho prejavu. Preto v našom zariadení používame 2 typy laserov od renomovaných výrobcov.

Ako prebieha ošetrenie laserom?

Odstraňovanie nežiaducich cievnych prejavov z kožného povrchu je veľmi jednoduché a vysoko efektívne, pretože prvotný výsledok je viditeľný ihneď. Po predchádzajúcom očistení kožného povrchu s dôrazom na odstránenie líčidiel sa pristupuje k samotnému zákroku. Vedenie laserovej koncovky a aplikácia pulzov laserového žiarenia musia byť veľmi presné. Mimoriadne dôležité je presné nastavenie výkonových parametrov lasera, najmä intenzita pulzu a jeho dĺžka. Pri použití príliš malej energie je výsledok nedostatočný, ak sa použije neprimerane vysoká energia, hrozí tepelné poškodenie, teda popálenie okolitých častí, ktoré si vyžaduje neskoršiu liečbu.

Čo sa deje v cievke po laserovom ošetrení?

Čo je podstatou tohto ošetrenia a prečo cievka po zásahu laserovým žiarením doslova mizne pred očami? Laserové žiarenie vhodne zvolenej vlnovej dĺžky sa prednostne absorbuje v červenom krvnom farbive červených krviniek, ktoré sa nachádzajú v cievkach. Absorbované laserové žiarenie sa vzápätí zmení na teplo, ktoré poškodí cievku. V prenesenom zmysle slova možno povedať, že cievka sa takto doslova „uvarí“. Jej steny ihneď opuchnú, zhrubnú, vnútro sa zúži až uzavrie, a tak sa cievka odkrví, v dôsledku čoho zbledne. To však zďaleka nie je všetko. Takto poškodenú cievku začne organizmus vnímať ako cudzorodú bielkovinu, a preto sa stane predmetom takzvanej odpratávacej bunkovej reakcie. Z okolia sa sem presunú biele krvinky zo skupiny „požieračov“, ktoré poškodenú cievku postupne doslova odpracú. Inými slovami, ide o takzvaný sterilný zápal.

Ošetrovanie po zákroku

Po odstránení cievok laserom nie je potrebné nosiť kompresívne pančuchy na rozdiel od sklerotizácie. Neodporúča sa ísť na slnko asi mesiac, preto je ošetrenie vhodné podstúpiť na jeseň a v zime. Výsledok zákroku je viditeľný ihneď a úplný až po niekoľkých mesiacoch. Preto sa zákrok opakuje v tej istej lokalite, ak treba, až po 3 – 4 mesiacoch.

Pred laserom
Po laseri
Pred ošetrením laserom
Po ošetrení laserom

Sklerotizácia

Ďalšou staršou metódou je sklerotizácia. Pri nej aplikujeme do cievy sklerotizačný roztok. Najčastejšie sa používa Aetoxysklerol, ktorý obsahuje lauromakrogol. Na malé cievky sa používa koncentrácia 0,5 %.

Ako prebieha zákrok?

Sklerotizačný roztok aplikujeme priamo do cievy. Ihneď po aplikácii sa cievka stratí, ale následne po niekoľkých minútach sa objaví a je začervenaná. Pri aplikácii cítiť mierne štipkanie. Lauromakrogol, ktorý sme aplikovali do cievy, vnútro poleptá, zničí vnútornú výstelku cievy, tzv. endotel. Na dosiahnutie zničenia cievky, t. j. jej uzavretia následne ihneď po ukončení aplikácie dávame kompresívnu bandáž. Touto dosiahneme tlak na cievne steny a následne ich zrastenie. Bandáž odporúčame nosiť minimálne 2 týždne.

Kedy používame laser a kedy sklerotizáciu?

Ak je cievok veľa a sú rôznej hrúbky, je vhodné urobiť najskôr sklerotizáciu. Po mesiaci môžeme dočistiť malé cievky laserom. Ak sú iba jemné metličky, tie laserujeme.

Ako dlho vydrží zákrok?

Odstránenie cievok sklerotizáciou alebo laserom je dočasné. Reparačné procesy v organizme si nevyberajú, či ide o upchatie cievky z estetického dôvodu, akým je použitie lasera alebo sklerotizácie, alebo ide o patologický stav – pretrhnutie cievky alebo upchatie trombom, resp. aterosklerotickým plátom, ako vidíme pri infarkte alebo porážke. V dôsledku pôsobenia reparačných procesov môžu cievky znovu rekanalizovať alebo vzniknú nové, aby obišli prekážku. Takže cievok na tele sa nezbavíme natrvalo ani laserom, ani sklerotizáciou. Aby bol zákrok čo najtrvalejší, je dobré ho raz ročne opakovať.

Kedy je vhodné obdobie na zákrok?

Keďže po zákroku sú cievky podráždené, neodporúčame chodiť mesiac aj viac na slnko. Preto je najvhodnejšie obdobie jeseň, zima, skorá jar.

Pred sklerotizáciou
Po sklerotizácii

MUDr. Ružena Sochorová, CSc., Lekárska kozmetika Life Style, Bratislava