Prečo koža starne?

Prečo koža starne?

Môžeme tento proces ovplyvniť lokálnymi prípravkami?

Príčiny starnutia kože

Koža má dva hlavné mechanické parametre, ktoré vplývajú na jej vonkajší vzhľad: pevnosť a pružnosť. Každý z týchto parametrov je podmienený aktuálnym stavom príslušného proteínu: s pevnosťou kože koreluje stav kolagénu, s pružnosťou stav elastínu. Kolagén i elastín sú bielkoviny (proteíny) s typickými dlhými molekulami (tzv. makromolekulami), pozostávajúcimi z množstva navzájom pospájaných molekúl aminokyselín. Tak ako každá veľká molekula aj makromolekuly kolagénu a elastínu podliehajú starnutiu, ktorého podstatou je ich tzv. fragmentácia: znamená to, že makromolekuly kolagénu a elastínu sa časom trhajú, a tak z nich vznikajú čoraz kratšie reťazce. Navyše kolagén, ktorý je v mladej koži v rozpustnej forme, sa stáva nerozpustným. Táto fyzikálno-chemická zmena na molekulovej úrovni sa zreteľne prejavuje aj v zmene mechanických vlastností kože, ktoré oba proteíny podmieňujú: síce pomaly, ale progresívne koža stráca na pevnosti a pružnosti. Tieto nežiaduce zmeny sa začínajú približne od 25 až 30 rokov fyzického veku človeka. Navonok sa prejavujú znížením turgoru (prirodzeného napätia) kože, progredujúcim ochabovaním kože a vznikom najskôr plytkých, v ďalšom priebehu sa však prehlbujúcich vrások. To všetko sú z estetického hľadiska nežiaduce javy, ktoré sú predmetom kompenzácie či kamufláže nepreberného množstva kozmetických prípravkov azda všetkých známych i menej známych výrobcov.

Uvedené negatívne fyzikálno-chemické zmeny kolagénu a elastínu sa začínajú síce spontánne, ale významne ich môžu urýchliť viaceré vonkajšie faktory, nepriaznivo pôsobiace na kožu. Ich spoločnou charakteristikou je uvoľňovanie tzv. voľných radikálov v koži. Ide predovšetkým o ultrafialové žiarenie, vonkajší účinok rôznych chemikálií (najčastejšie cigaretový dym, agresívne odličovacie prípravky, dlhodobé vystavenie kože nadmernému suchému i mokrému teplu) a v neposlednom rade aj toxíny, prijímané v potrave a tekutinách: azda celosvetovo najznámejšie sú drastické zmeny pleti bývalého ukrajinského prominenta Juščenka, ktorého sa pokúsili otráviť dioxínom.

Protivráskový krém

Aj súčasný vyspelý farmaceutický priemysel sa veľmi často opiera o poznatky z ľudového liečiteľstva. Nebolo tomu inak ani pri objave hlavnej látky s protivráskovým účinkom, ktorú obsahuje krém REBADERM.

Hlavnou účinnou látkou je dihydroximetylchromón, pôvodne extrahovaný z rebarbory lekárskej (Rheum officinale). Táto substancia s mimoriadne intenzívnym a dlhodobým protivráskovým účinkom vyniká chemickou stabilitou, čomu vďačí za stálosť aj po vystavení ultrafialovému žiareniu z denného svetla a vzdušnému kyslíku. Protivráskový a omladzovací účinok dihydroximetylchromónu je daný na jednej strane jeho schopnosťou aktivovať určité gény kožných buniek, zodpovedné za syntézu kolagénu, na druhej strane tlmiť aktivitu dvoch enzýmov, uplatňujúcich sa v procese starnutia kože. Tieto enzýmy (kolagenáza a elastáza) sa významne podieľajú na defragmentačných procesoch dvoch hlavných bielkovín kože, dodávajúcej jej pevnosť (kolagén) a pružnosť (elastín).

Účinná látka

Najviac rozšírenou účinnou látkou v kozmetických ošetrovacích prípravkoch na lokálnu aplikáciu s protivráskovým účinkom bol doposiaľ dlhodobo najmä vitamín A (retinol, prípadne jeho iné deriváty). Vitamín A pri lokálnej aplikácii na pokožku má totiž skutočne pozitívny účinok, ktorý možno vo všeobecnosti charakterizovať ako protivráskový a/alebo omladzujúci. Podstatou tohto efektu je výrazné zlepšenie stavu kolagénu – hlavnej bielkoviny, dodávajúcej koži jej pevnosť. Ďalšími výhodami vitamínu A sú najmä chemická stabilita, ľahká dostupnosť a nízka cena. Nejde však žiaľ ani zďaleka o ideálnu účinnú látku s omladzovacím pôsobením na pokožku, pretože jej účinok je dočasný a pri dlhodobej aplikácii má na pokožku negatívne účinky: vedie k jej podráždeniu a neskôr aj k vzniku šupín.

Hlavnou účinnou látkou prípravku REBADERM je dihydroxymetylchromón – substancia, ktorá sa nachádza v známej a u nás pomerne rozšírenej rastline rebarbora lekárska (Rheum officinale), ktorú používali východní liečitelia na ošetrovanie pokožky od nepamäti.

Dihydroximetylchromón má mimoriadne intenzívny a dlhodobý protivráskový účinok, ktorého podstatou je najmä schopnosť aktivovať príslušné gény buniek tvoriacich v koži kolagén a tlmiť aktivitu enzýmov kolagenáza a elastáza, ktoré sa podieľajú na degradácii kolagénu a elastínu – dvoch hlavných bielkovín kože, dodávajúcich jej pevnosť a pružnosť a

protizápalový účinok.

Ďalšou veľmi významnou výhodou dihydroxymetylchromónu je jeho nedráždivosť, vďaka čomu ho pokožka toleruje bez reakcie aj pri dlhodobej aplikácii. Dihydroximetylchromón vyniká aj veľkou stabilitou jeho molekuly. Vďaka odolnosti voči ultrafialovému žiareniu a vzdušnému kyslíku možno prípravok s touto účinnou látkou aplikovať aj v letnom období bez rizika degradácie a následnej zmeny účinnosti.

Prednosti krému Rebaderm

Priemysel kozmetických prípravkov je už dlhodobo veľmi nepriaznivo ovplyvnený konkurenčnými tlakmi, ktoré negatívne vplývajú na jeho ekonomiku. Neutíchajúca snaha výrobcov kozmetických prípravkov núti k znižovaniu cien produktov v silnom konkurenčnom prostredí, čo následne musia premietnuť do neustáleho znižovania výrobných nákladov. To sa veľmi často prejavuje najmä znižovaním koncentrácie účinných látok, ktoré sú spravidla najdrahšou súčasťou kozmetických prípravkov. Sú známe dokonca viaceré prípady, keď výrobca deklaroval obsah účinnej látky v kozmetickom prípravku, hoci v skutočnosti tento deklarovanú účinnú látku vôbec neobsahoval. Pri vývoji prípravku REBADERM sa uplatnila snaha o dosiahnutie maximálnej účinnosti a efektivity použitia prípravku, a preto bola použitá maximálna koncentrácia účinnej látky, povolená jej výrobcom. Vplyv na výšku výrobných nákladov nebol zohľadnený. Na druhej strane treba priznať, že prípravok je balený do jednoduchých strohých lekárenských téglikov s jednofarebnou etiketou. Nestretnete sa ani s okázalou reklamou, ktorá by REBADERM propagovala v printových či elektronických médiách. To sú však všetko faktory, ktoré na účinnosť prípravku nemajú absolútne žiadny vplyv.

Ako konzervačná látka bol použitý metylparabén v minimálnej potrebnej koncentrácii. Ide o osvedčenú konzervačnú látku, už tradične používanú v kozmetických ošetrovacích prípravkoch s minimálnymi nepriaznivými účinkami na pokožku.

Účinky krému Rebaderm na kožu

Krém REBADERM je určený v rámci prevencie na spomalenie starnutia pleti a v rámci redukcie a odstraňovania prejavov starnutia na ich kompenzáciu. Pravidelné nanášanie prípravku 2-krát denne zlepšuje kondíciu pokožky, zvyšuje jej tonus (prirodzené napätie) a spevňuje ju. To vedie k vyhladeniu drobných vrások a k zmierneniu prejavov hlbokých vrások, vďaka čomu pleť nadobúda svieži mladistvejší vzhľad (rejuvenizačný účinok). Z ďalších účinkov treba zdôrazniť

  • zníženie reaktibility citlivej pleti na dráždivo pôsobiace vonkajšie podnety a 
  • v prípade ich výskytu útlm ich intenzity a skrátenie doby ich pretrvávania.

Výsledný efekt možno zhrnúť ako

  • zmiernenie prejavov starnutia pokožky vrátane úplného odstránenia jemných vrások a výrazného potlačenia vzhľadu hlbokých vrások
  • vyhladenie pokožky
  • zvýšenie turgoru (prirodzeného vnútorného napätia) a elasticity pokožky.

Prvé pozitívne účinky možno pozorovať približne 2 týždne po začatí aplikácie, maximum účinkov sa dostavuje približne po 45 – 60 dňoch. Potom možno dávkovanie obmedziť (buď používať menšie množstvá krému, alebo obmedziť jeho aplikáciu na 1x denne – optimálne ráno). Používanie krému však nie je časovo limitované.

Viac informácií o tomto prípravku: MUDr. Ružena Sochorová, CSc., Lekárska kozmetika Life Style

MUDr. Ružena Sochorová, CSc., Lekárska kozmetika Life Style, Bratislava