Prečo patria výplňové kožné implantáty do rúk lekára odborníka?

Prečo patria výplňové kožné implantáty do rúk lekára odborníka?

V súčasnosti zaznamenávame nový pohľad na rejuvenizáciu tváre pomocou výplní. V minulosti bolo používanie kožných výplní simplexné, vypĺňali sa iba hlboké nazolabiálne ryhy, vrásky, vpadnuté jazvy, zväčšovali pery. Teraz je esteticko-korektívny prístup založený na anatomických zmenách tváre v dôsledku veku. Na zlepšenie výzoru a tým omladenie tváre je nevyhnutné doplniť jej strácajúci sa objem.

Pri porovnávaní chirurgických a nechirurgických zákrokov v súčasnosti je pomer 1 : 5, štatistika pred 5 rokmi bola 1 : 2 alebo 1 : 3. Pacienti preferujú kratší čas na hojenie po zákroku. Ak dokážeme dosiahnuť omladenie tváre bez chirurgického zásahu, môžeme povedať, že každý má z toho benefit.

Príčiny starnutia tváre

Jasne viditeľnou zmenou sú zmeny na úrovni dermy a subkutánneho tkaniva, ktoré sú zapríčinené vonkajšími, ako i vnútornými faktormi podieľajúcimi sa na starnutí kože  (expozícia slnečnému žiareniu, fajčenie, genetika, strata váhy) a vedú k redukcii kolagénových a elastických vlákien, ako i strate podkožného tuku. Ďalšou príčinou zmien tváre je resorpcia kostí počas starnutia hlavne v oblasti očí, nosa, zubov a brady.

Predpokladalo sa, že podkožné tukové tkanivo na tvári je tvorené iba jednou  plochou.V nedávnej minulosti vedci dokázali, že tuk na tvári je rozdelený v presne vyznačených lokalitách. Ak sa stratí toto množstvo, dochádza k veľkým zmenám na tvári.

Klasifikácia kožných výplní

Kožné výplne môžeme klasifikovať podľa ich použitia a zloženia na

 • biostimulačné
 • substitučné  
 • vstrebateľné
 • s predĺženým vstrebávaním
 • nevstrebateľné (trvalé)

Substitučné výplne

Vypĺňajú ubudnutý objem v mieste aplikácie, až pokým sa nevstrebú. Najviac používaná je kyselina hyalurónová. Nezosieťovaná iba na hydratáciu pleti, zosieťovaná pomocou BDDE (butanediol-diglycidyl ether) sa používa na dopĺňanie objemov (Stylage, Teosyal, Princess,  Belotero, Juvederm a pod.). Niektoré prípravky obsahujú lokálne anestetikum lidokaín (Stylage, Juvederm, Teosyal a pod.), výhoda pre precitlivených pacientov na bolesť oblasť pier, nevýhoda možnosť alergickej reakcie.

Komplikácie pri aplikácii kožných výplní

Všetky lieky a prípravky aplikované do ľudského organizmu majú potenciál spôsobiť nežiaduce vedľajšie účinky, resp. komplikácie. Tie sa líšia od človeka k človeku v závislosti od mnohých faktorov, ako je hmotnosť, vek, etnický pôvod a pod.

Kategorizácia komplikácií

Menej závažné komplikácie

Erytém, Tindallov efekt, edém, hematóm, asymetria

Závažné komplikácie

Alergia, infekcia, granulóm, lymfedém, embólia a oklúzia artérie, nekróza, oslepnutie

Faktory ovplyvňujúce vznik komplikácií

Technické chyby:

 • Objem, ak sa aplikuje naraz veľa mililitrov výplne
 • Hĺbka aplikácie – správna vrstva, do ktorej sa výplň dostáva
 • Asymetria – nedá sa rovnaké množstvo
 • Technika – pomaly a opatrne, malé ihly
 • Produkt – výber správneho produktu do patričnej lokality
 • Neznalosť anatomických pomerov a priebehu ciev

Aplikovať kožné výplne môžu iba skúsení lekári, nestačí mať len certifikát, je potrebná znalosť priebehu ciev – artérií a vén. Najťažšou komplikáciou, ktorá bola opísaná po aplikácii kožných výplní, bolo oslepnutie. Aj najľahšia aplikácia do oblasti nosovoústnych vrások môže viesť k nekróze po napichnutí a. facialis.

Záver

Aplikácia kožných výplňových materiálov patrí výlučne do rúk lekárov. Nikdy si nedajte aplikovať výplň kozmetičkou alebo inou osobou – nelekárom, aj keď má certifikát, lebo ten ju neoprávňuje aplikovať niečo do podkožia.

nekroza
opuch
opuch

MUDr. Ružena Sochorová, CSc., Lekárska kozmetika Life Style, Bratislava