Microblading a microshading

Microblading a microshading

Všetko, čo potrebujete vedieť o trendových technikách obočia. Aký je medzi nimi rozdiel?

Čo je microblading

Microblading sa na začiatku 21. storočia, vo svete a v Európe, uviedol ako ideálny spôsob, ako vykonať permanentný mejkap obočia tak, že obočie bude vyzerať prirodzene, pretože technika umožňuje napodobňovať chĺpky v obočí tak, ako chĺpky skutočne rastú.

Microblading na rozdiel od klasického permanentného mejkapu sa vykonáva ručne, bez použitia prístroja a príslušných ihlových modulov. Je to technika, pri ktorej sa na nanášanie pigmentu používa držiak so zveráčikom, do ktorého sa zasunie špeciálna kovová čepieľka technicky skonštruovaná tak, že jej korpus tvorí pevná časť na zasunutie do zveráčika, na voľnom konci vyúsťuje do zväzku natesno usporiadaných ihličiek, skosených do rôznych tvarov. Čepieľka pripomína špeciálny malý skalpel, pretože natesno usporiadané ihličky umožňujú urobiť do povrchových vrstiev kože jemný a tenký rez. Skosenými ihličkami, vopred namočenými do pigmentovej farby, kozmetička vykonáva jemný rez do pokožky spolu s farbou. Pigmentová farba je tak vpravená do zárezu. Na povrchu pokožky je stopa po zarezaní sfarbená pigmentom a kozmetička vidí, aký tvar chĺpka sa jej podarilo dosiahnuť. Tvar chĺpka závisí od jej zručností.

Čepieľky (angl. Micro Blades) majú odlišný počet ihličiek a ich usporiadanie do rôznych tvarov. Každá ihlička má rovnaký priemer a skosenie do hrotu. Najviac používané čepieľky, podľa počtu ihličiek, sú # 12,  # 14, # 18, # 9 a # 5 Micro Blades.   

Ihličky môžu mať rôzny priemer, napríklad 0,18 mm, 0,20 mm, 0,25 mm. Od priemeru závisí potom hrúbka chĺpka. Čím je priemer menší, tým bude chĺpok tenší a jemnejší.

Medzi kozmetičkami a PMU štylistami panujú všeobecne rozšírené názory, že microblading nie je vhodný na každý typ pleti. Mnohokrát je jednoduchšie prijať takýto názor než mať vedomosti zodpovedajúce výkonu tejto techniky.

Vedomosti

 1. Zloženie kože a genotypy pleti.
 2. Čo je bazálna membrána a makrofág, kde sa pigment ukladá ako multimolekulárna farba.
 3. Čo je pigment, aké farby má v ingredients pod akým označením, ostatné prísady.
 4. Delenie pigmentov na anorganické a organické, organicko-syntetické a čím sa odlišujú.
 5. Poznatky o druhoch čepieľok, nadobudnutie správneho grifu ruky.
 6. Nasadenie čepieľky, uchopenie držiaka, tlak, ťah, smer, uhol rezu, úchyt pokožky, pozícia tela kozmetičky.
 7. Čo znamená migrácia pigmentu, kedy k tomu dochádza a ako tomu predchádzať.
 8. Správny a vhodný výber čepieľky podľa posúdenia stavu pokožky v obočí, kedy je potrebné čepieľky vymeniť, aké spôsoby aplikácie je možné použiť pre tú-ktorú zónu v obočí.
 9. Správny počet opakovaní do rezu, vhodná postupnosť v aplikácii microbladingu, správne použitie prípravkov na znecitlivenie, ako správne postupovať, aby to klientku nebolelo a aby to nekrvácalo.
 10. Kedy je možné alebo nutné použiť kombináciu techník microblading + microshading alebo prístroj s ihlovým modulom.
 11. Hygiena pracoviska, legislatíva, marketing a cenotvorba.

Držiak na čepieľky

Príklady čepieľok s priemerom 0,18 mm

Micro Blades # 12 v štýle flexi krivky s priemerom ihly iba 0,18 mm sú ideálne na vytváranie presných a jemných chĺpkov. 12 jemných ihličiek, ktoré ležia tesne, s mierne zakriveným uhlom sklonu, zabezpečujú jemnú a prirodzenú čepeľ. Micro Blades sú sterilné. Čepieľka vhodná na rovné tvary chĺpkov a kratšie chĺpky. Odporúča sa pre začiatočníkov.

Micro Blades # 14 vo flexi krivke s miernym zaoblením, s priemerom ihly iba 0,18 mm sú ideálne na vytváranie presných a jemných chĺpkov. Umožňujú vykresliť chĺpky v oblejšom tvare. 14 jemných ihiel, ktoré ležia tesne, s mierne zakriveným a zaobleným uhlom sklonu, zabezpečujú jemnú a prirodzenú čepeľ. Micro Blades sú sterilné. Čepieľka vhodná na rovné tvary dlhších chĺpkov s miernym zaoblením.

Micro Blades # 18U flexi v tvare U s priemerom ihly iba 0,18 mm sú ideálne na vytváranie presných a hladkých kriviek. 18 jemných ihličiek priliehajúcich v štýle písmena U (tvar písmena U) s jemnou a prirodzenou čepeľou. Micro Blades sú sterilné. Čepieľka vhodná na oblé tvary chĺpkov tak krátkych, ako aj dlhších. Pozor, ihličky pracujú v polokruhovom tvare, nie naraz celý počet. Čepieľka je jemná, avšak veľmi ostrá, práca s ňou si vyžaduje zručnosť, inak to bude krvácať.   

Kto môže vykonávať microblading?

Legislatíva v štátoch EÚ je odlišná. Neexistuje zákonná direktíva pre členské štáty, ako je tomu v prípade GDPR (ochrana osobných údajov). Preto v každom štáte to funguje inak. Na Slovensku sa za posledné 2 roky uplatnila „norma“, že permanentný mejkap, microblading a iné špecifické úkony v permanentnom mejkape môže vykonať ten, kto má povolanie kozmetička/kozmetik, pričom živnostenský zákon v obsahovej náplni remeselnej činnosti kozmetické služby nemá obsiahnutý permanentný mejkap. Nehovoriac o tom, že obsahová náplň už nezodpovedá súčasnosti, nevystihuje skutočný obsah štúdia pre povolanie kozmetička, ktorý sa obohatil o trendy a nové technológie. Naproti tomu tetovanie na telo a piercing sú zaradené do voľných živností. Jedna aj druhá činnosť súvisí s porušením integrity kože, preto vzniká otázka, prečo je permanentný mejkap odstránený z voľných živností a nie je ani zákonne zaradený do obsahovej náplne kozmetička. O nastolených otázkach nebudeme v tomto článku polemizovať, to zatiaľ ponecháme tak, ako je.

Čo je microshading

Microshading je mikrotieňovanie, ktoré dosiahneme vrstvením, čo znamená, že nástrojom určeným na tento účel opakujeme jednu vrstvu za druhou až potiaľ, kým nedocielime potrebnú intenzitu zafarbeného tieňovania. Buď to robíme prístrojom s vhodným ihlovým modulom, alebo už existujúcou, na tento účel určenou čepieľkou.

S Micro Blades # 9PIN double flat – dvojrad ihiel s priemerom 0,20 mm, na voľnom konci skosenými do hrotu, je možné vytvoriť rôzne hrúbky chĺpkov a odtiene. Micro Blades sú sterilné a na jednorazové použitie. Z dôvodu rôznych veľkostí je možné vytvoriť rôzne veľkosti a odtiene chĺpkov. Ihly usporiadané tesne vedľa seba sú jemné a vysoko pružné. Metóda sa podobá rozčesávaniu vlasov, ktorá využíva opakujúce sa bodky pigmentu. V určitom zmysle slova je to fakticky mäkké šrafovanie. Zručný PMU štylista túto čepieľku môže použiť na dosiahnutie púdrového efektu v celom obočí.

Ihličky usporiadané do kruhu pozostávajú celkovo z 5 ihiel. Používa sa na načrtnutie tvaru obočia. Možné je vytvoriť veľmi prirodzený efekt tieňovania s rôznymi intenzitami pixelov a čiar. Tiež na procedúry tieňového efektu alebo kombinovanú techniku microblading a práškový efekt. Čepieľka je sterilná, na jednorazové použitie.

Čo by ste mali vedieť

Ceny za microblading sa líšia od miesta, odborných znalostí, zručností a kvality odvedenej práce. Je nevhodné, ak kozmetička ponúka tento úkon za veľmi nízku cenu. Navodzujú sa otázky. Spĺňa jej práca  požiadavky kvality? Má dostatočné odborné vedomosti? Má dostatočnú zručnosť a skúsenosti? Ovláda microblading ako umeleckú činnosť? Skutočný odborník – profesionál – nemôže robiť pod cenu. Neponúka a nepredáva službu, ale ponúka a predáva svoje umenie, svoj kumšt.

Často sa pýtate, ako zakázať činnosť tým takzvaným PMU štylistom či artistom, ktorí sa prezentujú certifikátmi zo školenia a neovládajú tento druh PMU dostatočne, narobia klientom psychické traumy z nedokonalých tvarov obočí alebo zo zle vytvarovaných chĺpkov, ktoré vyzerajú ako rebrík či tráva, z machúľ, ktoré vzniknú ako dôsledok nesprávnej techniky ukladania chĺpkov tesne vedľa seba v rôznych uhloch. 

Často vzniká otázka, kto môže školiť. Keďže školiaca a vzdelávacia činnosť je zaradená v zmysle živnostenského zákona do voľných živností, na Slovenku neexistuje norma, ktorá by tento druh vzdelávacej aktivity regulovala. Preto školí každý, bez ohľadu na pedagogické minimum, bez skúseností zo školiacej a vzdelávacej činnosti, bez dostatočných odborných teoretických vedomostí a praktických skúseností. Chyba je však aj v záujemcovi, ktorý nehľadá renomované vzdelávacie stredisko, ale stačí mu, len nech to nie je ďaleko, nech to trvá čo najkratšie. Niekedy si vyberá PMU artistu, ktorý sa prezentuje dokonalou technikou v domnienke, že keď ma učí umelec, budem to robiť ako on. Na druhý deň je už z neho „klonovaný“ umelec. Inokedy si vyberá školenie podľa najnižšej ceny.

Následky nekvalitných PMU úkonov vyvolávajú hrôzu. Ženy, bez ohľadu na vek, potom vyhľadávajú niekoho, kto im pomôže zbaviť sa tej hrôzy. Nastupuje druhý boom – odstraňovanie PMU. A tak, ako to býva obvyklé, opäť sa rozširuje vlna školení na odstránenie PMU. Opäť bez skúseností a dostatočných odborných vedomostí, ako aj praxe.

Ako dlho vydrží microblading 

Závisí to od veku, životného štýlu (prudké slnko a časté opaľovanie, solárium, niektoré kozmetické procedúry ako chemický peeling a pod.). Ak je microblading vykonaný správnymi odbornými postupmi, línie chĺpkov sú jemné a tenké, v takom prípade vydrží rok až jeden a pol roka. Avšak ak je farba uložená hlboko a stopa je sfarbená do sivej až tmavosivej s rozličnými farebnými podtónmi, tak, samozrejme, takýto microblading drží až do jeho prípadného odstránenia. V opačnom prípade stále, iba farebná stopa je svetlejšia.

PhDr. Vlasta Pilmaierová, TASHA BEAUTY ACADEMY