Od materského znamienka k melanómu

Od materského znamienka k melanómu

Čo je to materské znamienko?

Materské znamienko je pigmentová škvrna, ktorá sa na koži objavuje v detstve a vyvíja sa z pigmentových buniek (melanocytov). V dospelosti má človek na koži približne dvadsať pigmentových škvŕn. Tieto znamienka sa vyvíjajú v priebehu času, pričom najväčší rozvoj dosahujú v období dospievania. Ich počet závisí od výskytu v rodine, intenzity slnenia a niektorých podporných faktorov, ako je napr. gravidita alebo užívanie antikoncepcie. Väčšinou sú tieto znamienka, ktoré sa nazývajú névy, benígne a benígne zostávajú až do konca. Avšak akákoľvek zmena tvaru môže vyvolať obavy, že ide o malígny melanóm.

Ako vzniká malígny melanóm?

Malígny melanóm je nádor kože, ktorý sa vyvíja z pigmentových buniek. Začína sa vyvíjať buď samostatne, alebo z materského znamienka, ktoré sa začne meniť. Aby nedošlo k rozvoju metastáz, ktoré môžu pacienta ohrozovať na živote a znižujú možnosť uzdravenia, musí sa malígny melanóm diagnostikovať čo najrýchlejšie.

Kto patrí medzi rizikové osoby?

  • S  výskytom melanómu v anamnéze
  • S mnohopočetnými materskými znamienkami
  • S materskými znamienkami, ktoré menia svoj vzhľad
  • Ktoré sú často na slnku
  • So svetlou pokožkou a svetlou farbou očí
  • Ktoré sa v detstve alebo v období dospievania spálili na slnku
  • Ktoré sa často venujú činnosti vonku

Pri sledovaní znamienok a ich zmien sa môžeme riadiť tzv. pravidlami „ABCDE“

A (asymetry)
Pigmentové škvrny a materské znamienka
Väčšinou guľatý symetrický tvar
asymetria
Väčšina podozrivých znamienok má asymetrický tvar
B (borders)
Ohraničenie materských znamienok je pravidelné a ostré
ohraničenie
Ohraničenie podozrivých znamienok je často nepravidelné s výbežkami
C (color)
Pigmentové škvrny a materské znamienka majú rovnomerne svetlohnedú alebo tmavohnedú farbu
farba
Zmena farby či nepravidelná pigmentácia by mala upozorniť na možnosti výskytu melanómu
D (diameter)
Materské znamienka sú menšie do 6 mm
priemer
Melanómy majú zvyčajne priemer väčší ako 6 mm
E (tendency to evolve)tendencia k rozvoju melanómu

Čo robiť, keď sa mi znamienko nepozdáva?

Pokiaľ sa domnievate, že niektoré z vašich materských znamienok začalo meniť tvar, veľkosť alebo farbu, navštívte čo najskôr kožného lekára.

Pri výskyte pigmentového znamienka, pri ktorom došlo k zmene jedného z uvedených kritérií, alebo pri akomkoľvek inom neobvyklom kožnom prejave (krvácanie bez poranenia, začervenanie, stvrdnutie, svrbenie a pod.) by sa malo myslieť na možnosť rozvoja melanómu. Pre úspešné vyliečenie je potrebné začať liečbu čo najskôr.

MUDr. Ružena Sochorová, CSc., Lekárska kozmetika Life Style
Podľa materiálov Euro melanoma day firmy Piere Fabre Dermo-Cosmétique, Avene Paris