Permanentný mejkap a riziká z povolania PMU štylistu

Permanentný mejkap a riziká z povolania PMU štylistu

Ktoré riziká ohrozujú prácu PMU štylistu?

Riziko ako nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo z možnosti škody, straty, neúspechu

Riziko z ohrozenia chorobou z povolania, pretože práca PMU štylistu je epidemiologicky závažná činnosť, pri ktorej hrozí riziko vzniku, prenosu a šírenia infekčných ochorení

Riziko z návratnosti vynaložených peňazí za PMU kurzy a nákup PMU technológií (prístroj, ihlové moduly, pigmenty, ostatné produkty potrebné na výkon PMU…)

CENY A RENTABILITA

Než si PMU štylista stanoví konečnú cenu za danú službu mikropigmentácie alebo mikrobladingu, je nevyhnutné, aby zobral do úvahy priame náklady a cenu za svoju prácu. Celková finančná hodnota za danú službu/úkon zahrňuje hodnotu práce plus priame náklady za jej vykonanie, ako aj proporcionálnu časť vedľajších prevádzkových nákladov.

Ceny za procedúry

Ako prvé si definuje, aké úkony bude poskytovať. Napríklad:

Obočie: púdrové (pixel), tieňované (shading), čiarkované (nano), kombinované čiarkované s tieňovaním, microblading (s čepieľkami), oprava obočia (zosvetľovanie, korekcie, odstránenie) atď. Spolu je to 9 samostatných úkonov. Každý úkon musí mať samostatnú kalkuláciu na stanovenie konečnej ceny. Iná je kalkulácia ceny, ak ide o „panenské“ obočie, ktoré ešte nebolo tetované. Iná však musí byť pre obočie, ktoré bolo už tetované, nehovoriac o tom, že bolo tetované viackrát.

V uvedenom zozname úkonov môže byť stanovená konečná cena za každú procedúru jednotlivo, alebo môže byť stanovená cena za štandardnú procedúru plus cena za špeciálne efekty (púdrové štandard plus tieňovanie) alebo korekcie (štandard plus cena za úkon korekcie) a pod.

Členenie nákladov v kalkuláciách

Priame náklady sú náklady spojené priamo s danou procedúrou. Náklady za materiály použité pri PMU úkone (napr. pigmenty, kartridže či ihlové moduly, čepieľky, prípravky, predkresľovacie ceruzky, rukavice, spotrebný materiál – netkané textílie…). V tejto súvislosti je nutné vytvoriť si tabuľku na každú procedúru so všetkým, čo daná procedúra vyžaduje na úkon. Tak sa dosiahne prehľad na stanovenie ceny na jednotku výkonu, t. j. za každú procedúru.

Nepriame a režijné náklady ako režijné náklady. V kalkulácii sa režijné náklady určujú na jednotku výkonu pomocou podielu, sadzby, prirážky alebo iného zvoleného spôsobu, t. j. nepriamo.

Cena práce

Permanentný mejkap, všeobecne vzaté, patrí do sféry estetiky a umenia. Táto činnosť si vyžaduje kvantum vedomostí a zručností. Dnes sa stretávame v PMU s jednoznačnými názvami tvárová mikropigmentácia (obočie, očné linky, pery), microblading (ručná metóda špeciálnymi čepieľkami), paramedical & permanentný mejkap (mikropigmentácia areoly, vitiliga), trichopigmentácia & hair tattoo. Názvy súvisia so zdokonaľovaním technológií a techník pre výkon PMU.

PMU štylista musí byť skutočným majstrom ovládajúcim svoje remeslo, ktoré vyžaduje:  schopnosti dizajnéra, ktorý vie optimalizovať asymetrie a vykresliť tvary zodpovedajúce tvárovej typológii, ovláda farby a tajomstvá zmien farby v koži počas úkonu, po vyhojení a po určitom čase, používa moderné kvalitné technológie (prístroje, pigmenty, ihlové moduly), rešpektuje hygienické požiadavky v zmysle zákonných noriem a pravidlá bezpečnosti (neohrozí zdravie klienta ani seba). Len tak môže na seba s plnou zodpovednosťou prevziať riziko ako nebezpečenstvo z neúspechu a zo straty dôvery zo strany klientov voči jeho osobe.

Ako sa pozerať na riziko z dosiahnutia očakávaného výsledku?

Príklad:

PMU štylista si je vedomý, že urobil všetko náležité pre danú procedúru. Založil kartu klienta a s klientom vyplnil oprávnené osobné údaje a citlivé osobné údaje (zdravotný stav a kontraindikácie, bez ktorých procedúru PMU nemôže vykonať), vykonal posúdenie pleti a zóny, ktorá bude tetovaná, urobil grafiku, vykreslil tvar, ktorý s klientom odsúhlasil, vybral pigment a takisto farbu s klientom odsúhlasil. Avšak výsledok nesplnil očakávanie klienta. Farba sa mu zdá tmavá, chce iný tvar a pod. Hlavne je znechutený farbou a ešte viac znechutený, keď po vyhojení nastal ďalší problém. V určitých zónach je farba tmavšia, v iných nechytila. Chce naspäť peniaze. PMU štylista si pýta v skupinách na FB radu. Vrátiť? Nevrátiť? Odpoveď od mnohých znie, že nevrátiť, lebo si prácu vykonal a navyše klient dal súhlas.

Ako predísť následným problémom?

V karte klienta je potrebné mať kolónku riziká. Tzn.: PMU štylista na základe uvedených citlivých osobných údajov klienta, že má poruchu štítnej žľazy (hypo- či hyper-), upozorní klienta na riziko a vysvetlí mu príčinu rizika, prečo farba nemusí chytiť…, ak má klient hyperkeratózu v dôsledku mastnej pleti a vekom, navyše veľmi rozšírené póry, vysvetlí klientovi riziko, prečo farba môže zlyhať (migruje hlbšie, rozpije sa, nechytí na prvýkrát) a pod. Tzn. všetky riziká je nutné napísať do karty a klient podpíše, že bol s rizikami oboznámený.

Aká by mala byť cena za PMU procedúru?

V porovnaní s ostatnými službami (kozmetika, manikúra, pedikúra, kaderníctvo) najvyššia.

Práca PMU štylistu kombinuje schopnosti dizajnéra-vizážistu so zodpovednosťou za zachovanie zmien vo výzore a v tvári klienta na dlhší čas, musí mať dostatočne vysokú kvalifikáciu na tento druh povolania, nesie veľkú zodpovednosť za bezpečnosť, ktorá neohrozuje zdravie klienta, a pracuje s certifikovanými a renomovanými značkami, ktoré ak sú registrované v európskej databáze CPNP, nie je potrebné žiadne ďalšie oznámenie na vnútroštátnej úrovni EÚ.

Rentabilita

Okrem ekonomickej rentability, práca PMU štylistu je spojená s rentabilitou (ide o výnosnosť z práce ako uspokojenie, nie finančný zisk):

  • Emocionálna rentabilita vzniká z pozitívnych zážitkov spokojných klientov z vykonanej PMU procedúry a narastajúcej dôvery klientov voči profesionálnemu PMU štylistovi (kozmetičke), čím stúpa jeho osobný, ako aj profesionálny kredit.
  • Rentabilita ako profesionálna prestíž odborníka PMU a jeho salónu vo verejnosti tak odbornej, ako i laickej, a to v porovnaní s ostatnými salónmi.

Ceny za PMU procedúru a ich rôzna úroveň na našom trhu

Úprimne vzaté, mnohé kozmetičky či PMU štylisti vykonávajú prácu pod cenu. A to nehovoriac o cenách v porovnaní so susednými štátmi. Čo všetko vplýva na konečnú sumu za vykonanú službu PMU?

Trh PMU je ponukami dostatočne sýty. Tetovanie na telo a PMU je v trende a vyhľadávanou službou. Existuje celý rad variantov v poskytovaní týchto služieb:

  1. salón, štúdio, centrum – výlučne permanentný mejkap,
  2. salón, štúdio – PMU, tetovanie na telo, piercing,
  3. kozmetické salóny, ktoré majú hlavnú činnosť kozmetické služby a vizáž, vedľajšiu permanentný mejkap, a to buď prístrojovou metódou, alebo ručnou microblading,
  4. združené prevádzky – kozmetika, kaderníctvo, manikúra a pedikúra, masáže,
  5. salóny, štúdiá s hlavnou činnosťou manikúra a nechtový dizajn, vedľajšia služba PMU alebo microblading,
  6. dermatologické centrá, ktoré okrem hlavného zamerania poskytujú aj kozmetické procedúry a permanentný mejkap.

Samozrejme, tých variantov môže byť viac. Otázne však zostáva, akú kvalitu v danom odbore pracovníci pre PMU dosahujú. Kvalita súvisí s odbornými vedomosťami, so zručnosťou, skúsenosťami a s estetickým citom pre krásu. Kvalita a cena za prácu musia byť v rovnováhe. Napríklad inú cenu si pýta PMU štylistka, ktorá sa venuje výlučne permanentnému mejkapu, odvádza vysoko profesionálnu prácu, než kozmetička, ktorá má hlavnú činnosť v kozmetike a PMU vykonáva ako vedľajší produkt vo svojom podnikaní alebo ako zamestnanec.

V uvedených dvoch príkladoch sú rozdielne investície do vzdelávania v danej oblasti: nákupu prístroja a ihlových modulov, pigmentov na obočie, pery a očné linky, medicinálnej mikropigmentácie (hair tattoo, areola, vitiligo) atď. Zákazníci si radi zaplatia aj vyššiu sumu, pokiaľ je práca odvedená profesionálne a v súlade s očakávaným efektom.

Nepochybne rôzna cenová úroveň mätie verejnosť. Ženy mladé či v zrelom veku často podliehajú nižšej cene, pričom si neuvedomujú, čo všetko budú musieť podstúpiť pre odstránenie nepekných tvarov alebo škaredých farebných stôp.

PhDr. Vlasta Pilmaierová, TASHA BEAUTY ACADEMY