Čo by mal PMU artist o podstate hojenia a uloženia pigmentovej farby v koži vedieť.

Čo by mal PMU artist o podstate hojenia a uloženia pigmentovej farby v koži vedieť.

Odstraňujete nepekné tvary a farebné stopy po PMU?

Voľba pigmentovej farby a jej aplikácia

Po posúdení pleti PMU artist zvolí pigmentovú farbu, použije buď jednu, už namiešanú farbu od výrobcu, alebo si pigmentovú farbu namieša, pričom musí mať znalosti o označení C. I. (index kolorov použitých pigmentov), z ktorých je koloritná pigmentová farba zhotovená. Podľa indexov C. I. potom ľahko určí, či ide o organicko-syntetické alebo neorganické, alebo hybridné pigmentové farby. Rovnako či sú pigmentové farby teplé alebo studené.

Implantácia pigmentovej farby do kože

Pigmentovú farbu PMU artist implantuje do kože. Pigmentová farba sa hojí v medzibunkovom priestore v zamši (dermis) a nie vždy sa stáva, že sa uloží vnútri bunky makrofágu. O čo tu ide? Koža vďaka imunitnému systému rozpoznala cudzorodú zložku – pigmentovú farbu, a keď je pigment bezpečný, bunky imunitného systému v epidermis ju „pustia“ a následne pigmentová farba nevyvolá alergickú reakciu, pigment prejde do hĺbky a „slovo majú“ makrofágy.

Makrofágy sú bunky imunitného systému v dermis, ktoré sa snažia pohltiť častice jednotlivých koloritov implantovanej pigmentovej farby. To je ich úloha. Makrofágy farbu nezlikvidujú, ale ak ju zachytia, snažia sa pigmentové častice obaliť a tým je farba uložená a koža zabezpečená proti „votrelcovi“. Keďže častice jednotlivých pigmentových koloritov, z ktorých je farba zložená, sú veľkosťou väčšie než samotná bunka makrofágu, vznikne situácia, že makrofágy zachytávajú iba časť implantovanej pigmentovej farby, nedokážu ju zachytiť celú. Preto sa väčšina pigmentu nachádza v dermis, opletená plášťom spojivového väzivového tkaniva, a pigment je tým zapuzdrený (pigment migruje). Plášť spojivového väzivového tkaniva je proteínová štruktúra (kolagén). Čo sa deje s pigmentovými časticami, ktoré zachytil makrofág? Makrofág, ktorý zachytáva čiastočku pigmentu, sa ju snaží stráviť a priviesť do lymfatického systému, ale nedokáže stráviť pigment. Následne makrofág odumiera, pigment zostáva.

Pigment je nejaký čas vnútri tohto makrofágu, a keď makrofág odumrie, na jeho miesto príde nový makrofág a tento pigment opäť zachytí, ak ho predchádzajúci makrofág nedokázal stráviť. Makrofágy môžeme nazvať čističe nášho medzibunkového priestoru. Všetko, čo je v ňom nadbytočné, sa snažia vyniesť, stráviť. Keď je pigment vnútri makrofágu, môže sa vystavením slnečnému žiareniu rozložiť na rôzne molekuly.

Keď sa pigment uvoľní z makrofágu (jeden zomrel a druhý ešte nedorazil), asi 5 dní môže farba vyzerať jasnejšie než zvyčajne. Postupne vrstvené nové a nové makrofágy vytvárajú „film“ a robia z implantovanej pigmentovej farby na povrchu kože farbu čoraz svetlejšiu až neviditeľnú (strácajú sa niektoré kolority).

Odstránenie pigmentovej farebnej stopy

Tie častice, ktoré sú zapuzdrené mimo makrofágov v spojivovom väzivovom tkanive, je potrebné odstrániť uvoľnením kolagénových vlákien. To všetko sú bielkoviny. Pigmenty totiž v medzibunkovom priestore neplávajú, sú zapuzdrené v proteínových zlúčeninách. Potrebujeme uvoľniť pigment tak, že rozpustíme túto proteínovú zlúčeninu, a potom sú dva výstupy pigmentovej farby z tela: 1. cez epidermis alebo 2. cez lymfatický systém. Ten prvý pomocou kyselín (napr. kyselina mliečna), ten druhý pomocou lasera. Alebo kombinovane. Tu je však potrebné mať znalosti o druhoch pigmentov (organicko-syntetické, neorganické, hybridné, resp. o zložení C. I.), pretože na niečo je účinná kyselina a na niečo laser. Taktiež je nutné mať znalosti o farebných stopách, resp. ktoré pigmentové kolority akú stopu zanechávajú a podľa toho je potom ľahšie stanoviť postupy pri odstraňovaní. Sú prípady, že pigmentová farba sa kombinovanou metódou odstraňuje až 18 mesiacov. Medzi ošetreniami je odstup od 6 do 8 týždňov. Trpezlivosť klienta mu prináša želateľný výsledok. Niekedy môže zostať slabá stopa, ale tá sa už dá pretetovať a klient bude mať nové, krajšie obočie. Všetko je len o znalostiach profesionála, ktorý vie klientovi vykonať diagnostiku a stanoviť metódu a postupy.

Zopakujme si, aké dôležité znalosti by mal mať PMU artist:

musí poznať chemické vlastnosti ostatných C. I.,

schopnosť rozpustnosti (v alkalických, kyslých, slaných roztokoch),

teplota ich rozpadu (pre prácu s laserom), schopnosť, v akej hĺbke sa hoja rôzne pigmenty.

Pokiaľ mu chýbajú takéto poznatky, môže si prehĺbiť a zvýšiť kvalifikáciu na kurzoch, na ktorých potrebné vedomosti nadobudne.

Ukážka nepekných farebných stôp

 – očné linky a obočie

Klientka tetovaná prvýkrát pred 20 rokmi. Následne podstúpila PMU úkon minimálne päťkrát. Farebná stopa intenzívne výrazná – hrá do modrozelenej farby. Výrazné čierne bodky nasvedčujú, že kozmetička si tým ohraničila skicu obočia a pigment bol vpravený hlboko do kože (to spôsobil aj uhol vpichu a tlak ruky). Keďže sme nemali k dispozícii informácie, aké pigmenty boli použité, posúdenie je možné urobiť z farebných stôp. Určite boli použité pigmenty neorganické, fixované kovmi (môžeme ich označiť za „magnetické“) a následné korekcie sa vykonávali tmavými pigmentovými farbami neznámeho pôvodu. Nič to však nemení na skutočnosti, že sme si kládli otázku, či to vôbec dokážeme odstrániť. Odstránenie trvalo 18 mesiacov. Najskôr bola použitá ako odstraňovač kyselina mliečna a potom laser. Každé sedenie si vyžadovalo nastavenie výkonu a určenie správnej vlnovej dĺžky.

Obočie má oranžovú stopu, čo svedčí o tom, že boli použité neorganické – minerálne – pigmenty (prítomnosť oxidu železa plus oxidu titaničitého). Linky majú opäť čiernu stopu do modrozelenej farby.

PhDr. Vlasta Pilmaierová,
špecialista na PMU a odstraňovanie PMU