Trendy a nové možnosti aplikácie botulotoxínu

Trendy a nové možnosti aplikácie botulotoxínu

Alebo čo ste ešte o miestach aplikácie botulotoxínu nevedeli

Úvod

Botulotoxín je vlastne nervový jed (neurotoxín), ktorý spôsobuje odblokovanie nervov svalu v mieste vpichu a sval sa nemôže stiahnuť. Pre svoje účinky sa botulotoxín využíva v liečbe rôznych neurologických, očných ochorení. V súčasnosti zažíva veľký vzostup popularity v estetickej medicíne, kde sa používa už viac ako tridsať rokov.

Aplikácia botulotoxínu patrí vo svete medzi štandardné metódy, ktoré sa používajú na korekciu mimických vrások, ako aj odstránenie nepríjemného zvýšeného potenia.

Klasické použitie v estetickej dermatológii je odstraňovanie vrások v hornej časti tváre:

  • pri koreni nosa – medzi obočím, tzv. vráska hnevu,
  • vodorovné vrásky na čele,
  • vejárikovité vrásky okolo očí.

Táto aplikácia predstavuje efektívny zákrok bez chirurgického zásahu, vzniku jaziev, bez nutnosti rekonvalescencie po zákroku.

Ďalšou veľmi častou aplikáciou botulotoxínu je jeho aplikácia do dlaní, podpazuší a do plosiek nôh pri odstraňovaní nadmerného potenia.

Novšie miesta aplikácie botulotoxínu

V súčasnosti sa botulotoxín aplikuje nielen do oblasti mimických vrások na tvári, ale aj do svalov, ktorých činnosť v rámci estetiky nie je „žiaduca“.

Z novších lokalít sa botulotoxín využíva na zúženie tváre aplikáciou do m. maseter (žuvací sval), ktorý ak je veľmi vyvinutý, rozširuje tvár v oblasti sánky.

Ďalšou oblasťou je aplikácia pod nos na uvoľnenie svalu a zodvihnutie špičky nosa, ako i na zúženie nosa v oblasti nosných dierok. U niektorých žien alebo mužov dochádza pri smiechu k výraznému zodvihnutiu hornej pery, takže vidieť až korene zubov. Takýto úsmev nazývame „gummy smile“. Aplikáciou botulotoxínu môžeme veľmi úspešne korigovať aj tento nedostatok. U niektorých ľudí pri riadnom smiechu dochádza ku krčeniu svalov na bočných stranách nosa, ktoré môžeme tiež ovplyvniť aplikáciou botulotoxínu.

Ani ste si to nevšimli, ale pri pohľade do zrkadla pri rozprávaní možno zbadáte, akú mimiku robíte s bradou. Zrazu zistíte, že sa vám celá krčí ako pomarančová kôra. Na modelovanie brady používame tiež aplikáciu botulotoxínu do oblasti m. mentalis.

Vekom sa nám línia sánky mení, dochádza k poklesu mäkkých tkanív vrátane svalov. Na vypínanie sánky je taktiež jedna z možností aplikácia botulotoxínu pozdĺž sánky do svalu platyzma, ktorý ťahá mäkké tkanivá pozdĺž sánky smerom nadol. Jeho uvoľnením pekne vyrovnáme kontúru sánky. Tento zákrok nazývame aj Nefertiti lift.

Botulotoxín používame aj na zodvihnutie obočia, kútikov úst alebo vypnutie krku.

Jednou z novších indikácií na aplikáciu botulotoxínu je aj liečba migrény.U niektorých pacientov po aplikácii botulotoxínu do oblasti čela došlo k zlepšeniu tohto ochorenia.

Pri drobných vráskach na tvári spôsobených kontrakciou povrchových svalov na tvári alebo v dekolte sa používa tzv. mezobotox. Pri tomto zákroku aplikujeme veľmi povrchovo zriedený botulotoxín na vyhladenie jemných vrások, stiahnutie pórov a vypnutie pleti.

Ako sa botulotoxín aplikuje a ako v organizme účinkuje?

Botulotoxín sa aplikuje tenkou ihlou vo veľmi nízkych dávkach do svalov. Jeho účinkom dôjde k dočasnému prerušeniu nervosvalového prenosu vzruchu a tým k požadovanému uvoľneniu svalu. Výsledkom je vypnutie pleti a vyhladenie vrások. Zákrok sa robí ambulantne, je takmer bezbolestný a časovo nenáročný. Dĺžka zákroku je v priemere 30 minút aj s poučením pacienta lekárom.

Účinok  botulotoxínu  nastupuje 2 – 5 dní po jeho aplikácii a plný rozsah sa prejaví do 7 dní. Efekt pretrváva zvyčajne 3 – 6 mesiacov po prvej aplikácii a každý má možnosť rozhodnúť sa, či mu táto metóda vyhovuje.

Samozrejme, že ako pri každej aplikácii látky, ktorá nie je telu vlastná, sa môžu vyskytnúť aj nežiaduce prejavy, ale tie sa vyskytujú v takom rozsahu ako aj pri aplikácii iných liečiv do organizmu. Botulotoxín sa využíva v estetickej medicíne od roku 1988 a výskyt nežiaducich prejavov nie je vyšší ako pri podávaní iných liečiv v percentách asi 0,5 – 5 %. Botulotoxín sa nesmie podávať tehotným a dojčiacim ženám, pri užívaní amynoglykozidových antibiotík, pri ochorení myastenia gravis.

Záver

Ak nechcete mať zbytočné komplikácie, dajte si aplikovať botulotoxín iba lekárom. Je to liečivo a patrí do rúk lekára.

MUDr. Ružena Sochorová, CSc., Lekárska kozmetika Life style, Bratislava
Čelo a vráska medzi obočím pred
Čelo a vráska medzi obočím pred
Čelo a vráska medzi obočím po botulotoxíne
Čelo a vráska medzi obočím po botulotoxíne
Botulotoxín okolo očí pred
Botulotoxín okolo očí pred
Botulotoxín okolo očí po
Botulotoxín okolo očí po