Aká je účinná liečba nádorov kože? Musia sa vždy odstraňovať chirurgicky?

Aká je účinná liečba nádorov kože? Musia sa vždy odstraňovať chirurgicky?

Aktinické keratózy patria medzi tzv. prekancerózy, čo sú prejavy na koži, z ktorých sa môžu vyvinúť nádory kože. Vyskytujú sa v staršej populácii na nechránených miestach kože pred slnečným žiarením.

U holohlavých mužov hlavne na temene hlavy, inak na čele a iných častiach tváre. Na koži sa prejavujú ako malé červené ložiská pokryté jemnou chrastou.

Bazalióm (bazocelulárny karcinóm) patrí medzi najčastejšie kožné nádory. U 80 % pacientov vzniká na tvári. V začiatočnom štádiu vyzerá ako ružovočervená škvrna alebo sivobelavé zhrubnutie kože s rozšírenými cievkami. Tento typ nádoru je charakteristický tým, že poškodená koža sa nehojí a nemá tendenciu k tvorbe vzdialených metastáz.

Spinocelulárny karcinóm vychádza z buniek pokožky s typickými ostnatými výbežkami (spina – výbežok). Jeho výskyt je asi 10-krát zriedkavejší ako bazaliómu. Drvivá väčšina týchto nádorov sa vyskytuje na miestach vystavených slnečnému žiareniu. Na začiatku môže vyzerať ako ružová škvrna alebo zhrubnutie kože, neskôr s tvorbou šupín a chrást na jeho povrchu. Nádor rastie pomaly, stred sa môže rozpadnúť a vzniká krvácajúca rana. Tento typ nádoru môže prenikať do hĺbky, do lymfatických uzlín a tým vytvárať metastázy aj do iných orgánov.

Malígny melanóm je najnebezpečnejší nádor kože, ktorý vychádza z pigmentových buniek, melanocytov. Ide o najmalígnejší nádor zo všetkých nádorových ochorení vôbec. Na vzniku melanómu sa podieľa najmä ultrafialové žiarenie, hlavne jeho UVB zložka. Melanóm vzniká vtedy, keď dôjde k nekontrolovateľnému deleniu melanocytov. Malígny melanóm môže mať viacero podôb. Môžeme ho rozdeliť do 4 typov. Prvým je povrchovo sa šíriaci melanóm, prejavujúci sa ako škvrna a do hĺbky kože prerastá až v neskoršom štádiu. Ďalej je to nodulárny melanóm, ktorý vyzerá ako hrbolček a od začiatku rastie do hĺbky. Lentigo maligna sa objavuje u starších ľudí hlavne na tvári. Prejavuje sa plošnými ložiskami, na ktorých sa striedajú svetlejšie a tmavšie odtiene hnedej farby, v priemere môže dosahovať až 10 cm. K jeho rastu do hĺbky dochádza až po mnohých rokoch. Akrolentiginózny melanóm nájdeme na miestach, ako sú chodidlá, dlane alebo pod nechtami. Veľmi nebezpečný je tzv. amelanotický melanóm, ktorý nie je hnedý. Príznaky, ktoré charakterizujú zmenu pokojného znamienka na melanóm, môžeme zhrnúť pod písmenami ABCD. Určite by nás mali upozorniť zmeny už existujúceho znamienka – prípadná asymetria, zmena ohraničenia, farby, veľkosti, v pokročilejšom štádiu svrbenie, zápal a krvácanie.

Výskyt malígneho melanómu má stúpajúcu tendenciu po celom svete a tento nárast pozorujeme v posledných rokoch aj na Slovensku.

Čo je to fotodynamická liečba?

Ide o liečbu, pri ktorej sa využíva pôsobenie látky (napr. kyselina 5-aminolevulová), ktorá zvyšuje citlivosť kože na svetlo a následné pôsobenie slnečného žiarenia alebo tzv. modrého alebo červeného svetla. Pri tejto kombinácii dochádza k ničeniu buniek, ktoré sa delia. Táto liečba bola vyvinutá na liečbu bazaliómov, ktoré sa vyskytujú hlavne na tvári a nemusia sa odstraňovať chirurgicky. Pri početných bazaliómoch by bolo na tvári veľa jaziev.

Ako sa vykonáva fotodynamická liečba?

Túto liečbu môžete podstúpiť na pracoviskách, ktoré majú lampy vyžarujúce tzv. modré alebo červené svetlo. Postihnuté ložisko sa natrie krémom s obsahom fotosenzitívnej látky, zakryje sa a nechá sa pôsobiť cca 3 hodiny. Po uplynutí daného času sa ložisko vystaví pôsobeniu svetla počas 7 – 10 minút. Toto ožiarenie môže byť bolestivé. Po liečbe sa vytvorí na ožiarenom mieste po niekoľkých dňoch chrasta, ktorá odpadne. Pri liečbe bazaliómov sa opakuje po mesiaci. Fotodynamická liečba sa využíva aj v liečbe aktinických keratóz.

Nie každý nádor sa musí rezať, bazaliómy a aktinické keratózy sú vhodné na fotodynamickú liečbu. Pri týchto diagnózach sa obráťte na odborníkov, aby ste nemali zbytočné jazvy na tvári. Túto liečbu využívame aj v našom zariadení Lekárska kozmetika Life Style, Bratislava.

Pri liečbe spinocelulárneho karcinómu a malígneho melanómu sa využíva chirurgická liečba.

MUDr. Ružena Sochorová, CSc., Lekárska kozmetika Life Style, Bratislava