Kmeňové bunky v kozmetike

Kmeňové bunky v kozmetike

Pod pojmom regeneratívna medicína sa najčastejšie rozumie proces náhrady a regenerácie ľudských buniek, tkanív a orgánov pre znovuobnovenie ich plnej funkčnosti. Regeneráciu poškodených tkanív alebo orgánov je možné dosiahnuť stimuláciou telu vlastných opravných mechanizmov, vďaka ktorým sa funkcie poškodených tkanív alebo orgánov obnovia. Druhou možnosťou je vypestovanie náhradných buniek, tkanív alebo celých orgánov v laboratóriu a náhrada poškodených častí tela týmito novými štruktúrami. Táto druhá možnosť je účinnejšia a v estetickej dermatológii predstavuje najnovšiu metódu – implantácia vlastných fibroblastov. V dnešnom článku si priblížime využitie a pôsobenie produktov na báze kmeňových buniek.

Na navodenie a urýchlenie regenerácie kože sa v čoraz väčšej miere používajú kmeňové bunky. Regenerácia kože sa stáva cieľom mnohých omladzujúcich procedúr, pretože dokáže pomôcť starnúcej populácii, ktorá bola často nadmerne vystavená slnku. Taká koža potom vyžaduje výraznú pomoc.

Starnutie je proces spôsobený mnohými faktormi, či už vonkajšími, alebo vnútornými. Výsledkom je koža, ktorá sa výrazne odlišuje od mladej pleti. Starnúca pleť je charakterizovaná stenčením, vráskami, tvorbou pigmentácií a ochabovaním.

Cieľom použitia produktov na báze kmeňových buniek je znížiť viditeľnosť prejavov starnutia pleti a zvýšiť regeneráciu buniek kože. V kozmetických prípravkoch sa nepoužívajú samotné kmeňové bunky, ale rôzne signálne molekuly, najčastejšie tzv. rastové faktory. Tie majú za úlohu stimulovať regeneračné procesy v normálnych bunkách kože. Mnohé produkty na báze kmeňových buniek na kozmetické použitie obsahujú biologicky aktívne látky tvorené ľudskými dospelými a embryonálnymi kmeňovými bunkami.

Kmeňové bunky

Kmeňové bunky sú špeciálne v tom, že sú schopné sa deliť a rásť a tým tvoriť, opravovať a regenerovať tkanivá. Oproti iným typom buniek majú 2 zvláštne schopnosti. Provou je schopnosť sa obnovovať a množiť aj po dlhom období nečinnosti. Druhou je schopnosť premeniť sa na iný typ bunky podľa toho, v akom prostredí sa objavia. Kedykoľvek sa kmeňová bunka rozdelí, ponecháva si schopnosť buď zostať kmeňovou bunkou, alebo sa zmeniť na iný typ bunky.

Existujú 2 hlavné typy kmeňových buniek: kmeňové bunky embryonálne alebo z dospelých tkanív. Embryonálne kmeňové bunky majú schopnosť premeny na akúkoľvek bunku daného (v našom prípade ľudského) organizmu. Kmeňové bunky získané z dospelých tkanív majú schopnosť premeny na všetky bunky daného tkaniva, ale nie na všetky bunky celého tela. V rôznych ľudských orgánoch je veľmi rôzny počet kmeňových buniek slúžiacich ako zásobáreň na regeneráciu poškodenia tkaniva.

Kmeňové bunky kože

V koži máme uložené kmeňové bunky dvoch typov, pretože sa nachádzajú v odlišných vrstvách – jedny sú v pokožke a druhé sú hlbšie v zamši. Cieľom rôznych aktívnych látok je potom pôsobiť na tieto kmeňové bunky, podporiť ich hojenie a tým aj urýchliť regeneráciu kože.

Použitie kmeňových buniek v kozmetike

Prípravky na kozmetické použitie zvyčajne obsahujú množstvo extraktov z kmeňových buniek, ktoré majú za následok obnovu, regeneráciu a hojenie kože. Tieto prípravky takmer nikdy neobsahujú samotné kmeňové bunky. Jednak by bolo zložité ich skladovať, a tiež by to nemalo praktický význam, pretože by neboli schopné preniknúť cez epidermis. Preto takéto prípravky obsahujú rôzne zložky roztokov, v ktorých boli kmeňové bunky kultivované obohatené o rastové faktory, cytokíny a bielkoviny produkované kmeňovými bunkami. Pri použití týchto prípravkov sa väčšinou predpokladá, že aktivujú množenie kmeňových buniek a ich následnú premenu na bunky kože. Prípadne aktivujú množenie a metabolizmus iných buniek kože, čo nakoniec vedie k tvorbe kolagénových, elastínových vláken a medzibunkovej hmoty. Kmeňové bunky uložené v zamši hrajú kľúčovú rolu pri obnove kože po poranení, keď spolupracujú s keratinocytmi, tukovými bunkami a mnohými ďalšími. Zároveň produkujú množstvo signálnych molekúl urýchľujúcich hojenie a zdravie kože. Tieto molekuly tiež vedú k zvýšeniu aktivity fibroblastov s následným zvýšením tvorby medzibunkovej hmoty, kolagénových a elastínových vláken. V starnúcej koži dochádza k poklesu aktivity fibroblastov, preto jej zvýšenie vedie k zlepšeniu stavu nielen poškodenej kože, ale aj starnúcej kože.

Najviac preskúmanými a aj využívanými ľudskými kmeňovými bunkami sú kmeňové bunky z tukového tkaniva. Štúdie ukázali, že rastové faktory tvorené týmto typom buniek sú schopné zvýšiť tvorbu kolagénu fibroblastmi. Tiež sú schopné urýchliť hojenie rán, zjemniť vrásky a znížiť tvorbu pigmentu melanínu.

Novšími kmeňovými bunkami využívanými v kozmetike sú embryonálne kmeňové bunky. Tie majú výhodu v tom, že v laboratórnych podmienkach je možné ich množiť neobmedzene. Týmto spôsobom sa vytvárajú tzv. bunkové línie, teda skupiny identických buniek. Laboratórnymi podmienkami je potom možné ovplyvňovať, akým smerom sa tieto embryonálne kmeňové bunky vyvinú. Teda je možné dosiahnuť produkciu rôznych aktívnych látok týmito bunkami pri rôznych podmienkach, v ktorých sú kultivované.

Aktívne látky získané z kmeňových buniek

Medzi najčastejšie aktívne látky, ktoré sa získavajú z kmeňových buniek, patria nasledujúce:

  1. Rastový faktor fibroblastov typu 1 a 2 (FGF 1 a 2) sú molekuly zapojené do hojenia rán, novotvorby ciev a stimulujú rast fibroblastov. Práve posledná ich schopnosť je cenená v omladzovaní kože, pretože aktívnejšie fibroblasty majú za následok viac kolagénu a elastínu.
  2. Rastový hormón napomáha vývoju, udržiavaniu a hojeniu kože, čo ukázal výskum na molekulárnej úrovni. Jeho zvýšené množstvo v koži môže napodobňovať stav, aký bol v ľudskom živote počas mladosti. Preto sa predpokladá, že aj rastový hormón môže byť účinnou súčasťou anti-aging produktov.
  3. Rastový faktor keratinocytov (KGF) je známy svojou dôležitou úlohou pri vývoji epidermis a aj pri jej hojení. Niektoré práce tiež poukazujú na jeho schopnosť stimulovať rast vlasov a chrániť ich pred vypadávaním počas rádioterapie.
  4. Rastový faktor z krvných doštičiek – AA (PDGF –AA) je známy svojou schopnosťou stimulovať delenie buniek spojivového tkaniva a hrá dôležitú úlohu počas hojenia rán. Jeho účinky sa využívajú aj pri tzv. dracula terapii.
  5. Transformujúci rastový faktor β je dôležitý v procesoch hojenia rán, novotvorbe ciev, obnove pokožky a regenerácii spojivového tkaniva. Je tiež známy stimuláciou tvorby kolagénu vo fibroblastoch. Mnohé štúdie skúmajúce účinky laserov na kožu ukázali jeho zvýšené množstvo po laserových zákrokoch, keď stimuluje obnovu pleti.

Záver

Použitie produktov na báze kmeňových buniek je novým smerom v kozmetike a estetickej medicíne. Laboratórne výsledky naznačujú, že ide o účinný spôsob zvrátenia niektorých následkov starnutia pleti. V štúdiách s konkrétnymi produktmi na lokálne použitie sa viditeľné výsledky dostavili najskôr za 4 týždne. Používanie týchto produktov však prináša množstvo problémov. Najväčším je citlivosť týchto molekúl, väčšinou bielkovín. Na zachovanie aktivity vyžadujú bielkoviny veľmi špeciálne zaobchádzanie: správnu teplotu, pH, obsah iónov, slanosť a iné vlastnosti prostredia. Nedodržanie ktorejkoľvek z nich vedie k ich poškodeniu a strate ich účinkov. Takisto sa môžu zničiť pri zapracovaní do nesprávneho produktu, napríklad s obsahom alkoholu alebo iných látok schopných poškodiť ich štruktúru. Dĺžka ich skladovania je tiež väčšinou kratšia, ako je to pri iných aktívnych látkach. Ďalším problémom je veľkosť ich molekúl, ktoré často nie sú schopné prestúpiť cez nepoškodenú pokožku, takže môžu ostať na kožnom povrchu bez možnosti účinku. A, v neposlednom rade, majú schopnosť vyvolať alergické reakcie u citlivých osôb. Zatiaľ predstavujú produkty na báze kmeňových buniek veľmi zaujímavú skupinu anti-aging látok, avšak cesta k ich väčšiemu a úspešnému nasadeniu je ešte dlhá.

MUDr. Martin Sochor, PhD., Lekárska kozmetika Life Style, Bratislava