Mezoterapia – stále obľúbená metóda

Mezoterapia – stále obľúbená metóda

Mezoterapia je technika ošetrenia kože založená na podávaní malých množstiev aktívnych látok (napr. minerálov, vitamínov, aminokyselín, prípadne iných vhodných látok) priamo do stredných vrstiev kože. Podávanie sa realizuje pomocou veľmi jemných ihiel (s priemerom okolo 0,25 mm). Od hĺbky pôsobenia je odvodený aj jej názov skladajúci sa z 2 slov „mezo“ – stredný a „terapia“ – liečba.

Metóda bola vyvinutá už v roku 1952 francúzskym lekárom Michelom Pistorom na liečbu širokého spektra veľmi rôznych chorôb a stavov patriacich do reumatológie, traumatológie, infektológie a angiológie, prípadne na tlmenie lokálnej bolesti. Základnou myšlienkou bolo umiestňovanie veľmi malých „kvapiek“ liečiva alebo inej aktívnej substancie intradermálne (do zamše). Účelom takto umiestnených malých množstiev látok je, že pomalšie prenikajú do okolia, čím pôsobia dlhšie, ako keby boli podané podkožne. Ide vlastne o spôsob podania účinných látok lokálne, teda priamo v mieste, kde je potrebný ich účinok, za súčasného využitia tkaniva kože ako systému s postupným uvoľňovaním. Z Francúzska sa mezoterapia postupne rozšírila do celej Európy a stala sa uznávanou metódou najmä v korektívnej a estetickej dermatológii. V Amerike (najmä v USA) bola dlho zaznávanou metódou a stále si tam hľadá väčšiu popularitu. V súčasnosti sa mezoterapia rozvinula do veľmi širokého použitia najmä v estetickej medicíne a už sa pod týmto pojmom nachádzajú aj aplikácie látok do hlbších vrstiev ako práve do stredu dermy. Mnohí autori medzi možnosti mezoterapie zaraďujú aj podkožné injekcie, najčastejšie využívané na odstraňovanie tukových vankúšikov a formovanie tela.

Mechanizmus účinku

Pôsobenie mezoterapie na kožu a prípadne podkožie sa dá rozdeliť na dva hlavné mechanizmy. Prvým je samotné mechanické poškodenie kože množstvom jemných vpichov. Druhým je pôsobenie aktívnych látok obsiahnutých v ošetrovacích roztokoch.

Počas zákroku dochádza k tvorbe veľkého množstva dierok s priemerom, ako má použitá ihla (čo sú zlomky milimetra). Pretože hĺbka prieniku ihly je do strednej časti zamše, ihla preniká až k cievkam uloženým v tejto vrstve a počas ošetrenia vidieť bodkovité krvácanie. Tým sa priamo do kože dostávajú aktívne pôsobiace látky a bunky priamo z krvi klienta. Medzi ne patria najmä rôzne typy rastových faktorov (epidermálny rastový faktor, rastový faktor fibroblastov atď). Okrem tohto priameho vyplavenia buniek a rastových faktorov do kože predstavujú vpichy aj mechanicky vytvorené mikrozóny poranenia tkaniva. Takéto zóny sú veľmi dobre známe a zdokumentované po použití frakcionovaných laserov, kde však veľkú mieru účinku vytvára aj teplo laserového lúča. Pri mezoterapii chýba toto tepelné pôsobenie, avšak aj tu dochádza k tvorbe mikroskopických raniek, čo stimuluje hojenie kože sprevádzané novotvorbu kolagénu. Toto hojenie je sprevádzané aj miestnou zápalovou aktivitou, takže okrem krátkodobo pôsobiacich buniek a látok doplavených krvou si poškodené tkanivo kože aktívne priťahuje bunky a rastové faktory. Tým sa čas pôsobenia ošetrenia predlžuje na vyše týždeň. Tento lokálny zápal tiež vysvetľuje často opisovaný účinok mierneho napnutia kože a s ním spojeného vyhladenia drobných vrások. Za tento účinok zodpovedá mierny opuch, ktorý sprevádza zápal a pretrváva zvyčajne do 1 týždňa. Dlhšie pretrvávajúce, a aj neskôr nastupujúce účinky, vyplývajúce z mechanického poškodenia kože, boli pozorované aj histologicky. Ide tu najmä o miernu novotvorbu kolagénu, ktorá je však neporovnateľne menšia ako po pôsobení frakcionovaných laserov. Dobré výsledky sa dosahujú pri mnohopočetnom „poprepichávaní“ jaziev a strií, keď svoju rolu hrá nielen zápalová aktivita, ale aj mechanické rozrušenie menejcenného tkaniva jazvy alebo strie. Okrem vrastania normálnej kože z okolia do takéhoto tkaniva prebieha aj prerastanie novej pokožky z okolia a prekrytie takýchto defektov. Výsledkom je potom mäkšie tkanivo a aj čiastočné farebné zjednotenie s okolím, čo sa prejaví dobrým kozmetickým efektom.

Na trhu je veľmi široké spektrum prípravkov určených na mezoterapiu (obr. č. 1). Výber konkrétneho závisí najmä od cieľov ošetrenia. V zásade platí, že uvoľňovanie látok aplikovaných mezoterapiou pretrváva niekoľko dní až týždeň. V prípade niektorých látok (napr. kyseliny hyalurónovej) je toto ich uvoľňovanie dlhšie a môže trvať mesiac až tri mesiace. V prípade kyseliny hyalurónovej je to dané tým, že je to látka pozostávajúca z obrovských molekúl, z ktorých sa v tkanive postupne odlučujú menšie molekuly pôsobiace hydratačne a protizápalovo.

obr. 1

Ciele ošetrenia

Omladenie a hydratácia

Omladenie a hydratácia patria medzi najčastejšie dôvody, pre ktoré sa volí technika mezoterapie, a to vo všetkých jej podobách. Zákrok môže byť povrchový, alebo veľmi hlboký a rozhodnutie závisí od požiadaviek klientky a jej schopnosti akceptovať prípadné chrasty. Povrchové ošetrenie so sebou prináša len malé riziko vzniku nežiaducich reakcií (najmä chrastičiek). Účinky však trvajú pomerne krátko (zväčša do týždňa), a preto je vhodné tesne pred slávnostnou udalosťou. Medzi účinky patrí jemnejšia, dobre hydratovaná pleť, často aj mierne svetlejšia (tzv. „prežiarená“). Pri hlbšom ošetrení je okrem vzniku chrastičiek možný aj vznik ďalších nežiaducich prejavov, ako sú napr. modriny. Po takomto ošetrení je vhodné odporučiť týždennú dovolenku z dôvodu hojenia modrín. Účinky ošetrenia sa prejavujú neskôr (po týždni a dlhšie) a pretrvávajú aj 2-3 mesiace. Pleť je pružnejšia, vypnutejšia a výborne hydratovaná, čo je v zimnom období pociťované ako menšia, prípadne žiadna potreba nanášania krémov alebo mastí.

Na omladenie a hydratáciu pleti sa používajú sterilne balené prípravky s obsahom rôznych účinných látok. Medzi hlavné patria rôzne multivitamínové kombinácie obsahujúce najmä vitamíny skupiny B a vit. C (silný antioxidant, ktorý chráni medzibunkovú hmotu). Niektoré obsahujú aj A vitamín, prípadne jeho deriváty, ktoré majú overený omladzujúci účinok na kožu. Okrem vitamínov sa do zmesí často pridávajú aj minerálne látky a stopové prvky (Zn, Mg, Cu, Si), pretože niektoré sú súčasťou enzýmov a zlepšujú tak metabolizmus spojivového tkaniva, zvyšujú tvorbu kolagénu, prípadne sú súčasťou antioxidačných mechanizmov v tele. Často sa tiež pridávajú aminokyseliny na podporu tvorby kolagénu a elastínu, prípadne malé peptidy (molekuly z krátkych reťazcov aminokyselín), ktoré môžu mať rôzne funkcie (napr. stimulovať tvorbu medzibunkovej hmoty). Kyselina hyalurónová je pre svoje výnimočné vlastnosti súčasťou zrejme každého prípravku na omladenie pomocou mezoterapie. Je to telu vlastná látka, ktorá výborne viaže vodu a drží ju v koži, má aj protizápalové účinky a nealergizuje. Na mezoterapiu sa používa v tzv. nezosieťovanej forme. Okrem toho je veľké množstvo ďalších látok, ktoré sa však väčšinou nepoužívajú samostatne, ale pridávajú sa k už vyššie uvedeným. Medzi ne patria napr. „organický“ kremík, DNA, taurín, výťažky z množstva rastlín (napr. z Ginkga biloba) a mnohé ďalšie. Na ich prednosti a použitie poukazujú konkrétne firmy, ktoré ich majú obsiahnuté vo svojich preparátoch.

Celulitída

Ošetrenie celulitídy technikou mezoterapie nepredstavuje jej klasické použitie. Pri tejto indikácii sa totiž aktívne látky neaplikujú do strednej časti kože, ale hlboko do podkožia. Aj z tohto dôvodu nepatrí táto technika do rúk kozmetičiek. V článku je uvedená so zámerom podania celkového pohľadu na mezoterapiu. Cieľom je mechanicky (vpichmi ihlou) rozrušiť septá medzi tukovými vankúšikmi a pôsobením účinných látok navodiť miestne odbúravanie tuku. Septá sú vlastne väzivové priehradky oddeľujúce jednotlivé tukové vankúšiky. Sú pripevnené až do hlbokého podkožia, a keď sa tukové vankúšiky zväčšia, vytvárajú vtiahnuté miesta kožného povrchu. Takže zväčšenie tukových vankúšikov, ktoré nie je sprevádzané predĺžením sept, vedie k tvorbe typickej kože vzhľadu pomarančovej kôry. Mezoterapia v tejto indikácii septá čiastočne rozrušuje a aktívne látky aplikované do tukového tkaniva spôsobujú jeho odbúravanie. Medzi hlavné aktívne látky na odbúravanie tuku patria najmä fosfatidylcholín a L-karnitín. Fosfatidylcholín zvyšuje rozpustnosť cholesterolu a tukov v tukových bunkách a spôsobuje ich vyplavenie z tukových buniek do lymfy. L-karnitín zase umožňuje vstup tukov do buniek svalov. Mechanické poškodenie tkaniva spôsobené mezoterapiou má za následok lokálny zápal, ktorý zvyšuje prekrvenie ošetrenej oblasti, čo napomáha odplavovaniu uvoľnených tukov. Po ošetrení by mala nasledovať aspoň týždňová redukčná diéta spojená s aeróbnym cvičením každý deň aspoň 30 minút. Tieto opatrenia majú umožniť „spálenie“ uvoľnených tukov vo svaloch, čím sa predchádza ich ukladaniu do pečene alebo do iných tukových vankúšikov. 

Odstraňovanie tukových vankúšikov

Ako pri ošetrení celulitídy, aj pri odstraňovaní tukových vankúšikov ide o aplikáciu účinných látok hlboko do podkožia a nie do stredných vrstiev kože. Takisto aj v tomto prípade platí upozornenie, že táto technika patrí do rúk lekárom. Cieľom ošetrenia nie je riešenie nadváhy, ale formovanie postavy odstránením tukových vankúšikov, ktoré neustupujú ani po redukčnej diéte. Tuková vrstva musí byť dostatočne hrubá, aby ihla neprenikla do svalov uložených hlbšie. Veľmi často sa na tento účel používajú nadstavce vložené medzi striekačku a ihly (obr. č. 2). Na nadstavce sa dá umiestniť niekoľko ihiel (najčastejšie 3 – 5) a výhodou je možnosť počas jedného vpichu naraz zasunúť niekoľko ihiel podľa typu nadstavca. Ošetrenie je takto menej bolestivé a odstupy medzi ihlami sú rovnomerné. Po ošetrení nasleduje pomerne výrazný, týždeň trvajúci opuch, takže miesto vyzerá horšie ako pred zákrokom. Na to treba klientku upozorniť. Režimové opatrenia sú rovnaké, ako je uvedené pri celulitíde.

obr. 2

Zastavenie niektorých typov alopécie (vypadávania vlasov)

Pretože príčin vypadávania vlasov môže byť veľa, a patria medzi ne aj vážne ochorenia, patrí táto oblasť len do rúk dermatológom. Tí po diagnostikovaní typu alopécie zvážia prípadné použitie mezoterapie a aj zloženie roztoku. Hĺbka aplikácie je „klasická“ – do stredu zamše v ložiskách vypadávania vlasov a v ich okrajoch. Medzi súčasti mezoterapeutických roztokov patria najmä vitamíny skupiny B a niektoré účinné látky podľa príčiny vzniku alopécie (buflomedil, minoxidil, finasterid, prípadne kortikosteroidy).

Zmiernenie jaziev a strií

Najčastejšie sa mezoterapiou ošetrujú vpadnuté jazvičky po akné a strie (najmä po pôrode). Dobré výsledky sa dosahujú aj pri jazvách po poraneniach, ak sú mierne pod, alebo v úrovni kože. Nad povrch vystupujúce a keloidné jazvy nie je vhodné ošetrovať mezoterapiou pre možnosť provokácie výraznejšieho rastu tkaniva jazvy. Ošetrenie keloidných jaziev patrí do rúk lekára.

Pri ošetrení jaziev a strií je potrebný prienik ihly celou hrúbkou jazvy alebo strie, čo sa prejaví bodkovitým krvácaním. Hlavným cieľom je mechanické rozrušenie tuhého väzivového tkaniva sprevádzané drobným krvácaním. Z krvi sa do raniek dostávajú rastové faktory a drobné ranky po vpichu ihly umožňujú tkanivu zo spodných vrstiev kože prerastať do jazvy a vyplniť ju aj iným ako väzivovým tkanivom. Mechanické rozrušenie jazvy alebo strie sa tiež prejaví jej zmäknutím a umožní aj prerastanie epidermou z okolia, čím sa toto tkanivo farebne zjednotí s okolím. V roztokoch na túto aplikáciu sa najčastejšie vyskytuje k. hyalurónová, aminokyseliny a vitamíny. Tieto zložky sa pridávajú kvôli urýchleniu hojenia.

Ďalšie ciele mezoterapie

Medzi ďalšie ciele mezoterapie patria napr. odstránenie hyperpigmentácií, vačkov pod očami, vitiliga, prípadne zmierňovanie psoriázy. Pri ošetrovaní pigmentových zmien (pigmentové škvrny a vitiligo) sa postupuje povrchovo – v úrovni pokožky. Tukové vačky sa ošetrujú hlbšími vpichmi cielenými do tukového tkaniva a ošetrenie ložísk psoriázy aplikáciou látok do stredu zamše. Z tu uvedených indikácií mezoterapie je pre kozmetické salóny vhodné len odstraňovanie hyperpigmentácií. V tomto prípade však mezoterapia nie je metódou prvej voľby, pretože účinnejšie je použitie intenzívneho pulzného svetla, prípadne kombinovaného s chemickým peelingom. Medzi hlavné zložky roztokov na mezoterapeutické odstraňovanie hyperpigmentácií patria vitamín C, tripeptid glutatión, kyselina tranexamová, kyselina glykolová, prípadne iné zložky. Prvé dve zložky sú antioxidanty, ktoré chránia bunky pred oxidačným stresom, pretože ten zvyšuje pravdepodobnosť vzniku pigmentácií. Kyselina tranexamová brzdí činnosť enzýmu tyrozinázy, ktorý vytvára melanín, a kyselina glykolová spôsobuje odšupovanie povrchových vrstiev kože (čiže aj povrchovo uložených pigmentácií).

Postup pri ošetrení

Pred každým ošetrením je potrebné vypočuť si očakávania klientky od tohto ošetrenia a aj schopnosť akceptovať prípadné nežiaduce účinky (najmä modriny a chrasty). V prípade hydratácie a omladenia pleti, ak je klientka krátko pred slávnostnou udalosťou (cca týždeň), treba postupovať opatrne, povrchovo, aby sme eliminovali vznik modrín (obr. č. 3 a 4). Takisto treba upozorniť na krátku trvácnosť účinkov. V prípade, ak chce klientka výraznú a dlhšie trvajúcu hydratáciu (obr. č. 5), treba ju upozorniť na možnosť vzniku modrín a chrastičiek a prípadne ošetrenie vhodne načasovať (napr. pred predĺženým víkendom alebo dovolenkou). V prípade omladenia tváre a požiadavky na riešenie vrások nad hornou perou treba v tejto oblasti postupovať agresívnejšie, keďže ide o veľmi odolné vrásky. Preto je dôležité prejsť si s klientkou postup ošetrenia a upozorniť na oblasti, kde je vhodné hlbšie ošetrenie spojené s dlhším hojením.

obr. 3
obr. 4
obr. 5

Pred ošetrením treba pleť dôkladne očistiť, ideálne je ju odmastiť a naniesť lokálne anestetikum na zmiernenie bolestivosti. Pri povrchových ošetreniach nie je potrebné použitie anestetika. Anestetikum necháme pôsobiť 10 – 30 minút podľa jeho typu. Následne pleť dôkladne vydezinfikujeme alkoholovým roztokom. Potom nasleduje samotný zákrok, ktorý prebieha podľa typu mezoterapie, ktorý máme k dispozícii. Zákrok robíme v rukaviciach.

Ručná

Klasická „ručná“ mezoterapia je predchodkyňou všetkých ďalších typov mezoterapie. Jej hlavnou výhodou je, že je lacná. Kvôli jej použitiu treba absolvovať školenie, kúpiť malé striekačky (2 ml) a mezoterapeutické ihly. Ďalšou výhodou je možnosť meniť uhol, pod akým preniká ihla do kože, podľa potreby. Na omladenie a hydratáciu sú výhodné uhly od 30° do 60°, ale pri jazvách je lepšie ich kombinovať s kolmými vpichmi. Nevýhodou oproti prístrojovým metódam je zdĺhavosť, menšia presnosť počtu aj hĺbky vpichov a potreba získať cvik do rúk. Podľa zvyku je možné ihlu sterilne ohnúť v 45° uhle, ale nie je to nutnosť. Na tvári, krku a dekolte sa postupuje z centra smerom von, zhora smerom dole s vynechaním viečok očí a nosa. Vpichy sa robia pod 45° uhlom, rovnomerne s medzerami okolo 1 cm, v riadkoch s odstupom tiež cca 1 cm. Pri takomto usporiadaní pripadá na tvár asi 200 vpichov. Pri tejto technike je vhodné vyhnúť sa presvitajúcim cievam (najmä na čele, okolo očí a na krku). Pri povrchovej mezoterapii sa nerobia vpichy, ale ihlou sa pod uhlom 45° jemne škriabe povrch kože tak, aby sa vytvorili ojedinelé drobné, čiarkovité krvácania. Táto technika sa niekedy uvádza aj pod názvom „nappage“ (napáž). Pri každom vpichu alebo poškrabnutí treba jemne zatlačiť na piest, aby sme tak zároveň aplikovali aj účinné látky. Pri správnom postupe minieme na celú tvár okolo 1 ml roztoku. Po ošetrení polovice tváre je vhodné vymeniť ihlu, pretože tá sa rýchlo otupuje. Tupou ihlou sa ťažšie preniká cez kožu, čo zhoršuje odhad sily, akou treba tlačiť na ihlu, a potom sa často stáva, že ihlou prerazíme až po jej koniec. Ošetrenie tupou ihlou je aj bolestivejšie.

Valčeková

Ošetrenie pomocou valčekov, známych aj pod názvom DermaRoller (obr. č. 6 a 7), je stále pomerne populárne. Veľkou výhodou je rýchlosť, s akou je ošetrenie hotové. Ďalšou výhodou je jednoduchosť ošetrenia a aj pomerne priaznivá cena. Medzi nevýhody patrí to, že valčeky sú jednorazové a neumožňujú aplikáciu roztokov dutými ihlami. Ďalšou nevýhodou je to, že vpichy nie sú nikdy kolmé. Na začiatku otočky valčekom sa ihly zasúvajú pod ostrým uhlom cca 30°, s otáčaním valčeka sa ich pozícia mení na kolmú a ku koncu sa vytrhávajú pod ostrým uhlom. Čím dlhšie ihly sú, tým je efekt vytrhávania väčší a ranky po ošetrení tiež. Hĺbka prieniku ihiel je viac daná silou pôsobiacou na valček ako dĺžkou ihiel (väčšinou okolo 1,5 mm). Aplikácia aktívnych látok sa deje dvoma možnými spôsobmi. Buď sa aplikujú klasickou mezoterapiou pomocou jednotlivých vpichov, alebo sa tesne pred ošetrením danej oblasti nanesú na povrch kože. Niektorí experti nepoužívajú žiadne séra, využívajú len mechanické pôsobenie ihiel. Pohyby s valčekom sú väčšinou do tvaru hviezdy (zhora dole, zo strany na stranu a šikmo) alebo v dvoch smeroch kolmo na seba.

obr. 6
obr. 7

Prístrojová

Prístrojová mezoterapia v sebe spája výhody klasickej ručnej mezoterapie s rýchlosťou valčekovej. Ide o pomerne precíznu metódu, ktorá umožňuje nastavenie rýchlosti pohybu ihly/ihiel (čiže množstvo pichnutí za minútu) a hĺbky vysunutia ihly. To je možné od zlomkov milimetra až po niekoľko milimetrov. Väčšina prístrojov sa skladá z riadiacej jednotky prepojenej káblom s aplikátorom veľkosti pera, do ktorého sa pripevňujú ihly (obr. č. 8). Najčastejšie sa používajú špeciálne ihly vsadené do plastovej nádržky s objemom okolo 1 ml (obr. č. 9). Niektoré aplikátory majú aj koncovky s niekoľkými ihlami. Do nádržky sa aplikuje sérum, ktoré je kmitaním ihly vtláčané do kože. Oproti valčekom je tiež veľkou výhodou možnosť ovplyvňovať uhol, pod ktorým je ihla zasunutá do kože (obr. č. 10). Tento uhol závisí len od sklonu aplikátora voči kožnému povrchu. Postup ošetrenia po vydezinfikovaní kože je takmer rovnaký ako pri ošetrení klasickou mezoterapiou. Ošetrenie je menej namáhavé, pretože vpichy robí prístroj. Aplikátorom sa len krúživými pohybmi posúva z centra ku okrajom. V problematických miestach, ako sú jazvy, strie, vrásky nad hornou perou, je vhodné nastaviť hlbšie vysunutie ihly pre výraznejší účinok. V týchto miestach je tiež vhodné smerovať aplikátor kolmo na kožu, ale aj v uhle 45°.

obr. 8
obr. 9
obr. 10

Dracula terapia

Dracula terapia je inou formou mezoterapie a od ostatných sa odlišuje tým, že klientke sa odoberie niekoľko mililitrov jej vlastnej krvi, ktorá sa dá do centrifúgy a potom sa z nej odoberie sérum. Toto sérum sa môže aplikovať ručne alebo prístrojom, najlepšie do stredných vrstiev zamše, prípadne hlbšie. Sérum je bohaté na rastové faktory, ktoré stimulujú tvorbu kolagénu a hojenie kože. Okrem toho sa k séru, na zlepšenie hydratácie pleti, často pridáva aj kyselina hyalurónová. Takáto zmes má okamžitý účinok v podobe vypnutej pleti, sprevádzaný aj pocitom dobre hydratovanej kože. Novotvorba kolagénu a medzibunkovej hmoty prebieha postupne a jej výsledky sú viditeľné až po mesiaci v podobe vypnutej, elastickej pleti.

Výsledky

Výsledky ošetrenia mezoterapiou závisia od použitého prípravku, hĺbky prieniku ihly, počtu vpichov a počtu opakovaní ošetrenia. V prípade veľkého počtu plytkých vpichov, resp. škrabancov sú výsledky viditeľné na druhý deň po odznení mierneho začervenania. Ich trvanie je pomerne krátke, týždeň až dva. Pleť je po takomto ošetrení hydratovaná, drobné vrásky sú vypnuté a odtieň je trošku bledší (pleť je „prežiarená“). V prípade hlbších vpichov sú výsledky najlepšie badateľné po zhojení vpichov a modriniek, čo môže trvať aj týždeň. Účinky však trvajú mesiac aj dlhšie. Pri odstraňovaní tukových vankúšikov trvajú účinky zväčša do zvýšenia telesnej hmotnosti. Po ošetrení vypadávania vlasov sa výsledky dostavujú postupne najskôr po mesiaci. Naše vlastné výsledky sú na obrázkoch 11a a 11b, kde vidieť zahustenie vlasov po 3 zákrokoch po niekoľkých mesiacoch.

Výsledok odstraňovania pigmentových škvŕn je veľmi závislý od zloženia použitého roztoku. Všeobecne sa dá povedať, že najlepšie výsledky sa dosahujú po opakovaných zákrokoch. Odstup jednotlivých ošetrení je zvyčajne 2 – 4 týždne a celkový počet by mal byť aspoň tri.

Na zlepšenie výsledkov je možné mezoterapiu kombinovať aj s inými metódami, ako napr. chemickým peelingom, IPL (intenzívne pulzné svetlo), frakčnými lasermi, botoxom či výplňami.

Nežiaduce účinky

Medzi najčastejšie nežiaduce reakcie po mezoterapii patria: bolesť, začervenanie, mierny opuch, modriny a chrastičky. Sú to typické prejavy, s ktorými treba po tomto type ošetrenia rátať. Medzi vážnejšie nežiaduce udalosti patria: pozápalová hyperpigmentácia (možná v prípade vystavenia ošetrenej plochy UV žiareniu), alergické reakcie (výrazné začervenanie, opuch, svrbenie, prípadne tvorba pľuzgierov), povrchové alebo hlboké infekcie (bakteriálne alebo kvasinkové) a infekcie atypickými mykobaktériami (opisované autormi z Venezuely).

Kontraindikácie

Absolútnymi kontraindikáciami sú tehotenstvo a vedomosť o alergii na niektorú zložku prípravku. Medzi relatívne kontraindikácie patria: autoimunitné ochorenia, hojenie keloidnými jazvami, celkové horúčkové ochorenie, onkologické ochorenie, dojčenie, cukrovka, užívanie antikoagulancií (acylpyrín, warfarín, heparín atď.), pri odstraňovaní celulitídy a tuku aj poruchy pečeňových funkcií a ochorenia obličiek. 

Záver

Mezoterapia je bežnou ošetrovacou metódou v lekárskych kozmetikách a kozmetických salónoch po celom svete. Jej obľúbenosť je daná jej širokým uplatnením, jednoduchosťou a výsledkami. Pri každom ošetrení treba dôkladne dodržiavať hygienické pravidlá a vykonávať ju v čistom prostredí. Výhodou je tiež možnosť kombinácie s inými dostupnými metódami. Niektoré oblasti mezoterapie sú však pomerne invazívne, zasahujúce až do podkožia, a tie patria jednoznačne do rúk skúsených lekárov.

pred
po

Text k obrázkom:

 • Obr. č. 1: Ampulky so sérami
  Ampulky so sérami na mezoterapiu od niekoľkých výrobcov na rôzne použitie. Biele sérum je určené na odstraňovanie tukových vankúšikov.
 • Obr. č. 2: Príklady nadstavcov na ihly
  Na trhu je množstvo nadstavcov, na obr. príklad sterilne baleného 5-ihlového kruhového a lineárneho nadstavca. Medzi nimi je, na ošetrenie pripravený, 3-ihlový nadstavec.
 • Obr. č. 3: Čelo tesne pred ošetrením.
 • Obr. č. 4: To isté čelo tesne po povrchovom ošetrení technikou „nappage“. Koža je ružová, vidno povrchový škrabanec a nezaschnuté sérum.
 • Obr. č. 5: Líce tesne po hlbokom ošetrení s viditeľnými bodkovitými chrastičkami a miernym opuchom okolo nich.
 • Obr. č. 6: Nástroj na valčekovú mezoterapiu. V lesklej fólii je sterilne zabalený nový valček. Priložená minca slúži ako mierka.
 • Obr. č. 7: Detail valčeka osadeného ihličkami.
 • Obr. č. 8: Príklad prístroja na mezoterapiu – Revive MN značky amiea med od firmy MT.DERM.
 • Obr. č. 9: Koncovky do prístroja Revive MN značky amiea med. Jedna koncovka s 1 ihlou, druhá so 6 ihličkami. Koncovky majú oválny otvor za ihlami, cez ktorý sa roztokmi plní zásobník.
 • Obr. č. 10: Schéma princípu fungovania mezoterapie pomocou prístroja Revive MN značky amiea med.
 • Obr. č. 11a: Preriedené kapilícium PRED začatím mezoterapie.
 • Obr. č. 11b: Zahustené vlasy mesiace PO mezoterapeutických zákrokoch.

MUDr. Martin Sochor, PhD., Lekárska kozmetika Life Style, Bratislava