Kruhy pod očami – stále častejší problém

Kruhy pod očami – stále častejší problém

V poslednej dobe sa stále častejšie stretávame s klientkami, ktoré prichádzajú kvôli „kruhom pod očami“. Pod týmto slovným spojením sa však skrýva niekoľko možných problémov s rôznymi príčinami, a teda aj potrebou rôznych typov ošetrení. Väčšinou sa tieto ťažkosti zhoršujú vekom pre klesanie kože spôsobené meniacim sa ukladaním tuku, odbúravaním kostí a ochabujúcou kožou. Celková únava spojená s nedostatkom spánku tiež prispieva k umocňovaniu týchto prejavov. Samotné kruhy pod očami robia výzor tváre nahnevaný, unavený prípadne ako po prežúrovanej noci. To sú aj hlavné dôvody, pre ktoré sa ich snažia klienti zbaviť takmer za každú cenu.

Príčiny a mechanizmus vzniku

Medzi príčiny prejavov všeobecne nazývaných „kruhy pod očami“ patria najmä tri, a to: nadmerná pigmentácia, tenká priesvitná koža spodnej mihalnice, ktorá prekrýva očný sval (m. orbicularis oculi) a zatienenie spôsobené poklesom ochabujúcej kože.

Nadmerné ukladanie pigmentu v oblasti dolnej mihalnice býva častou príčinou tmavých kruhov pod očami. Tento proces nastáva najmä ako dôsledok zápalu kože pod očami najčastejšie po alergii alebo atopickej dermatitíde. Väčšinou tieto tmavé kruhy vyzerajú ako mierne zakrivený hnedý pás uložený pozdĺž okraja oka. Prípadné zmnoženie podkožného tuku pod očami, ktoré vytvára vydutie kože pod očami ešte zvýrazňuje tieto hnedé kruhy.

Na potvrdenie zmnoženia pigmentu ako príčiny tohto stavu treba kožu pod očami roztiahnuť medzi prstami. Pri nadmernej pigmentácii natiahnutá koža nejako výrazne nezbledne. Ak je pigment uložený hlbšie (nie v pokožke ale v koži) majú kruhy pod očami skôr šedý až šedo modrý odtieň. Tieto prípady bývajú zväčša spôsobené dedičnou predispozíciou pre nadmerné ukladanie pigmentu.

Ďalšou príčinou kruhov pod očami je príliš tenká, priesvitná koža dolnej mihalnice,  pod ktorou sa nachádza sval (m. orbicularis oculi). Tento sval leží tesne pod kožou, a väčšinou od nej nie je oddelený žiadnym podkožným tukom. V tomto prípade sú kruhy pod očami spôsobené presvitaním podkožných cievnych pletení, prípadne cievkami uloženými priamo vo svale. Na tvári potom vidieť do fialova sfarbené vačky v celom rozsahu spodných mihalníc, pričom fialová je výraznejšia smerom k nosu a u žien sa zvyčajne zvýrazňuje počas menštruácie. Po natiahnutí kože spodnej mihalnice medzi prstami sa zvýrazní fialová farba. Vysvetlenie je jednoduché: napnutá koža je tenšia a ľahšie cez ňu vidieť pod ňou uložené cievne pletence. Koža v tejto oblasti je extrémne tenká, a preto aj pri malom úbytku podkožného tuku presvitajú cievy v podkoží a vo svale.

Treťou častou príčinou tvorby kruhov pod očami je tieň ochabujúcej kože pod okom. Vekom má koža na celom tele tendenciu k ochabovaniu a tvorbe valov a záhybov, ktoré pri svetle dopadajúcom zhora vrhajú tieň smerom dole. Podobné ale menšie tiene vrhajú aj drobné vrásky, výsledkom je šedý odtieň na koži. U starnúcej kože okrem ochabovania a tvorby drobných vrások dochádza aj k úbytku objemu čo sa pod očami prejavuje poklesnutím pod stredom oka. Takáto priehlbina ešte zvýrazňuje tieň vytvorený nad ňou uloženým valom ochabnutej kože. Správne a silné osvetlenie umožňuje jednoduché odlíšenie tohto typu kruhov pod očami od ostatných vyššie spomenutých.

Odstraňovanie kruhov pod očami

Ako sme si už vyššie ukázali, pod slovným spojením „kruhy pod očami“ sa rozumejú veľmi odlišné stavy, zapríčinené úplne rozdielnymi príčinami. Podľa príčiny musí byť cielené aj ich ošetrenie, a preto nejestvuje jednotný postup vhodný pre všetkých.

Prípravky na miestne použitie

Medzi takéto patria najmä prípravky na zníženie množstva pigmentu v koži. Nevýhodou je, že na dosiahnutie výsledkov treba mať trpezlivosť, dostavujú sa v priebehu mesiacov nepretržitého používania. Mechanizmami pôsobenia sú: zníženie tvorby melanínu, zníženie aktivity melanocytov (bunky tvoriace melanín), zníženie obsahu melanínu v pokožke, prípadne zhrubnutie pokožky. U mnohých sa tieto jednotlivé pôsobenia kombinujú.

Medzi najrozšírenejšie látky na bielenie kože vo svete patrí hydrochinón, ktorý pôsobí toxicky na melanocyty (bunky tvoriace melanín). Väčšinou sa používa v koncentrácii do 5% a účinky nabiehajú v priebehu 5 – 7 týždňov. Úspešné bielenie hnedých fľakov si vyžaduje aspoň trojmesačnú kúru ale väčšinou sa odporúča aj ročné používanie takýchto prípravkov.  Používanie hydrochinónu je zvyčajne sprevádzané začervenaním a ošupovaním. Pri vyšších koncentráciách sa častejšie vyskytujú aj začervenie, ošupovanie, tvorba milií, alergické reakcie, zmeny farby nechtov, prípadne aj stmavnutie hnedých fľakov.

Lokálne retinoidy (látky podobné vitamínu A) sa používajú väčšinou vo forme kyseliny retínovej v koncentrácii 0,01% až do 1%. Táto látka pôsobí dvomi mechanizmami: blokuje tvorbu melanínu a spôsobuje zhrubnutie pokožky, čím ju robí menej priesvitnou. Pri dennom používaní sa však účinky dostavujú až v priebehu 3 – 6 mesiacov. Výraznejšie účinky a ich skorší nástup sa dá dosiahnuť kombináciou s ďalšími bieliacimi látkami. Medzi nežiaduce účinky patrí začervenanie, ošupovanie, pálenie prípadne pichanie. Platí jednoduché pravidlo, že čím je vyššia koncentrácia, tým sú častejšie a výraznejšie nežiaduce účinky. Preto sa odporúča začať s prípravkami s menším obsahom retinoidov (napr. 0,1% kys. retínovej) a postupne (v priebehu týždňov) prejsť na koncentrovanejšie formy.

Medzi ďalšie bieliace látky patria kyselina azelaová, kyselina kojová, prípadne lokálne kortikosteroidy.

Chemické peelingy

Pod pojmom chemický peeling sa rozumie nanesenie jednej prípadne viacerých chemických látok spôsobujúcich kontrolované poškodenie kože odstránením častí pokožky alebo aj celej hrúbky pokožky až po horné vrstvy kože. V praxi sa v kozmetických salónoch stretávame s povrchovými peelingami, ktoré pôsobia len na pokožku. Tieto majú za cieľ odstránenie povrchových hnedých hyperpigmentácií – sú vhodné na riešenie hnedých kruhov pod očami.

Medzi najpoužívanejšie chemické peelingy patria alfa-hydroxy kyseliny, nazývané tiež ovocné kyseliny. Z nich sa najväčšej obľube a dostupnosti teší kyselina glykolová, ktorá sa v kozmetických salónoch používa v koncentráciách do 25 – 30%. Nanáša sa na niekoľko minút (2 – 5) do objavenia sa začervenania, a potom sa neutralizuje roztokom sódy bikarbóny a zvyšok sa zmyje vodou.

Ďalšou rozšírenou peelingovou substanciou je vo svete rozšírená kyselina trichlóroctová. U nás je málo používaná, vo svete sa používa v koncentráciách väčšinou do 50%.

Všeobecne sa dá povedať, že čím je chemický peeling agresívnejší (hlbší) tým väčšie je riziko vzniku nežiaducich reakcií. Najčastejšími sú dlhšie trvajúce podráždenie kože a poruchy pigmentácie – vznik hyper- alebo aj hypopigmentácií. Čiže pri príliš horlivom odstraňovaní hnedých kruhov pod očami môžeme dosiahnuť presný opak – ich zvýraznenie. Výraznejšie nežiaduce účinky sa objavujú v lete (pre nadmerné UV žiarenie) a u ľudí s tmavšou pokožkou. Účinná látka hydrochinón sa v rámci EU nepoužíva pre svoje kancerogénne účinky.

Lasery a intenzívne pulzné svetlo (Intense Pulsed Light – IPL)

Kruhy pod očami spôsobené nadmerným ukladaním pigmentu sa dajú odstrániť lasermi určenými na odstraňovanie aj iných hyperpigmentácií. Tieto zákroky však patria do rúk lekárom špecialistom, preto sú tu uvedené len pre úplnosť. Väčšina týchto laserov používa extrémne krátko trvajúce pulzy (trvajúce okolo 10 nanosekúnd). Ošetrenia treba opakovať niekoľkokrát ale účinky sú rýchlejšie ako po použití lokálnych prípravkov.

Pre začervenalé kruhy pod očami spôsobené presvitajúcimi cievkami sa dajú použiť cievne lasery s väčšou plochou koncovky. Medzi tieto patria Nd:YAG, KTP, prípadne diódové lasery.

Intenzívne pulzné svetlo (IPL) je veľmi prispôsobivá technológia. Jej široké použitie je dané množstvom filtrov, ktoré umožňujú odkrojiť zo širokého spektra vvžarovaného svetla. Zvolením vhodného filtra a dĺžky pulzu tak možno ošetriť hnedé, pri použití iných parametrov červené a pri nastavení omladzujúceho programu ovisnuté kruhy pod očami. Veľkou nevýhodou však je, že väčšina prístrojov IPL má veľkú aplikačnú hlavicu, ktorá znemožňuje bezpečné ošetrenie okolia očí. Pri tejto technológii ostáva okolo očí asi 1 cm široký neošetrený pás.  Pretože IPL má oveľa nižší svetelný výkon ako laser aj výsledky v porovnaní s laserom sú menej výrazné a IPL ošetrenia treba opakovať častejšie ako laserové.

Kruhy pod očami spôsobené ochabujúcou kožou väčšinou vyžadujú agresívnejší prístup, akým sú lasery a chirurgické zákroky. Medzi najrozšírenejšie technológie v tejto oblasti tváre patria frakcionované CO2 a Er:sklo (nazývané tiež niekedy Er:glass) lasery. Princípom ich fungovania je, že do kože prenikajú jednotlivé lúče s priemermi do 0,3mm. Vďaka tak tenkým lúčom je možné použiť vysokú, hlboko prenikajúcu energiu. Ďalšou výhodou je, že nie je postihnutý celý kožný povrch čo výrazne urýchľuje regeneráciu a znižuje vznik nežiaducich efektov. Ošetrenia sa odporúča opakovať aj niekoľkokrát za sezónu. Okrem frakcionovaných laserov sa používajú aj ostatné možnosti rejuvenizácie: rôzne druhy laserov a IPL. Pri výraznejšie ochabnutej koži je potrebný zásah plastického chirurga.

Okrem vyššie uvedených postupov je možné aj použitie výplňových materiálov, prípadne transplantácia vlastného tuku.

Záver

Základom správneho ošetrenia kruhov pod očami je zistenie príčin ich vzniku. Pretože pomerne často bývajú kruhy pod očami spôsobené kombináciou príčin treba v jednotlivých prípadoch postupovať individuálne a snažiť sa klientke/ovi ponúknuť ošetrenie na mieru. Treba tiež zdôrazniť, že odstraňovanie kruhov pod očami nie je jednorazová záležitosť, a na toto aj upozorniť klientov. K zmenám dochádza postupne s každým ďalším ošetrením, a preto je dôležité netrpezlivých klientov opakovane poučiť, pri najhoršom aj odmietnuť.