Využitie svetla v dermatológii a kozmetike

Využitie svetla v dermatológii a kozmetike

LIEČBA AKNÉ

3. časť – Prehľad využitia jednotlivých vlnových dĺžok

Mechanizmus účinku

Ošetrenie akné patrí medzi najlepšie zdokumentované a prepracované využitie svetla v kozmetike. Začiatky využívania fialového a modrého svetla v ošetrení akné siahajú do osemdesiatych rokov 20. storočia. Vtedy sa zistilo, že baktéria spolupodieľajúca sa na tvorbe prejavov tohto ochorenia vytvára chemickú látku protoporfyrín 9 (PpIX). Táto látka pohlcuje najmä svetlo vlnových dĺžok 400 – 420 nm (s maximom pri 415 nm). Z marketingových dôvodov sa toto svetlo nazýva modrým, aj keď je vlastne fialové. Keď však zákazník začuje slovo fialové, hneď si pripomenie nebezpečné ultrafialové žiarenie. Preto výrobcovia hovoria o modrom svetle. Existujú však aj ďalšie pásma absorbované PpIX, a to: 504, 540, 580 a 630 nm. Tie sú približne 10- až 40-krát menej účinne absorbované v PpIX, ich výhodou je však oveľa väčší prienik. Z nich sa často v ošetrení akné používa červené svetlo. Po absorpcii svetla v molekulách PpIX dochádza k ich rozpadu a tvorbe kyslíkových radikálov, ktoré sú toxické pre baktérie. Baktérie hynú, zápal sa zmierňuje a zápalové prejavy akné ustupujú. Okrem tohto efektu bol v poslednom čase opísaný aj protizápalový účinok modrého svetla. Tým, že sa pomocou tohto ošetrenia zasiahne len jeden z procesov vedúcich k tvorbe prejavov akné, je jasné, že táto metóda sa na úspešné odstraňovanie akné nedá použiť osamote. Svetlo nemá vplyv na tvorbu komedonov, preto je potrebné kombinovať ho s inými postupmi. Takisto sa nedá použiť ani pri ošetrení hlboko uložených cýst a jazviacich foriem akné.

Červené svetlo, najmä okolo 633 nm a IČA (hlavne od 800 do 900 nm) patrí medzi najdlhšie skúmané časti svetla. Dobre zdokumentované sú jeho účinky na urýchlenie hojenia rán a pozitívny vplyv na metabolizmus buniek. V ošetrení akné sa začalo používať len nedávno ako doplnok po ožiarení modrým svetlom. Skúma sa aj možnosť súčasného ožarovania modrým a červeným svetlom.

Prístroje

Na aplikáciu modrého svetla sa vo svete bežne používajú prístroje majúce ako zdroj svetla LED (OmniLux od firmy Photo Therapeutics), vysokotlakové výbojky (iClear od firmy Cure Light), prípadne žiarivky. Dôležité je, aby zdroj svetla nevyžaroval UV žiarenie a aby maximum vyžiarenej energie dodal v úzkom pásme okolo 415 nm. Pri nižších aj vyšších vlnových dĺžkach totiž absorpcia výrazne klesá a s ňou aj účinnosť ošetrenia. Bežne sa pri týchto prístrojoch udáva výkon prepočítaný na štvorcový centimeter v jednotkách mW/cm2 (miliwatt – tisícina wattu na štvorcový centimeter). Bežný výkon prístrojov je potom v desiatkach mW/cm2 až do 100 mW/cm2. Napríklad prístroj OmniLux, jeden z celosvetovo uznávaných, má výkon 40 mW/cm2, odporúčaný čas ošetrenia je 20 minút, k dispozícii je aj červená hlavica. Prístroj iClear má nastaviteľný výkon a na ošetrenie akné sa využíva v rozsahu 50 – 90 mW/cm2. Dĺžka ošetrenia je od 10 do 20 minút, k dispozícii je možnosť súčasného ožarovania modrým svetlom aj infračerveným žiarením (850 – 890 nm). Prístroje využívajúce špeciálne žiarivky majú výkon približne 25 mW/cm2 a aj u nich je čas ošetrenia približne 20 minút pri dosiahnutí dobrých výsledkov.

Prístroje využívané v ošetrení akné sú bez ohľadu na zdroj svetla najrôznejších tvarov, veľkostí, zložitosti, výkonu a ceny. Pred kúpou takého prístroja si treba zvážiť, či je v salóne dostatok miesta na to, aby klient pod lampou ležal, alebo či je lepšie ho pred ňu posadiť niekam do rohu miestnosti. Ležanie má výhodu zase v tom, že klienti ho lepšie znášajú, niektorí si dokonca zdriemnu a po ošetrení odchádzajú oddýchnutí. Mať lôžko vyčlenené na ošetrenie svetlom má aj tú výhodu, že pri ošetrení iných partií, ako je tvár, napr. chrbta, si klient môže pohodlne ľahnúť na brucho a nemusí stáť.

Niektoré prístroje umožňujú použitie viacerých rozsahov vlnových dĺžok – farieb. Medzi najzákladnejšie a najpoužívanejšie farby patrí modrá (okolo 415 nm), žltá (590 nm) a červená (633 nm). Ak sú v jednej hlavici prístroja obsiahnuté všetky farby, zvyčajne je to na úkor výkonu. Otázkou na predajcu je aj to, či sa dajú jednotlivé farby spustiť aj naraz (napr. modrá s červenou). Ak sú k prístroju k dispozícii rôzne hlavice s rôznymi farbami, ich výkon bude síce vyšší, ale životnosť prístroja sa podstatne skráti pri výmenách hlavíc. Nezriedka je výmena hlavice nepohodlná a zložitá záležitosť.

Tvar a veľkosť aplikátora je takisto na posúdenie. Väčšina prístrojov má aplikačné hlavice zahnuté do oblúka tak, aby rovnomerne ožiarili celú tvár počas ošetrenia. Ak je takáto hlavica príliš malá a veľmi ostro zahnutá, jej použitie inde ako na tvári môže byť problematické, ak nie nemožné. Ak je hlavica plochá, klient by mal otáčať hlavu, aby bola celá tvár rovnomerne ožiarená.

Zložitosť ovládania prístroja môže značne zvýšiť jeho cenu. Najzákladnejším parametrom, ktorý musí byť nastaviteľný, je čas ošetrenia. Stačí, ak sa dá nastavovať po minútach, prípadne až 5-minútových intervaloch. Nastavenie výkonu je možné len pri niektorých prístrojoch a nie je nevyhnutne potrebné na dosiahnutie dobrých výsledkov, ak je výkon prístroja postačujúci (t. j. aspoň 25 mW/cm2). Niektoré prístroje majú aplikačnú hlavicu umiestnenú na tyči, čím umožňujú nastavenie výšky hlavice nad lôžkom. Väčšinou je jednoduchšie nastaviť do požadovanej výšky opierku hlavy na lôžku ako zložito manipulovať s prístrojom. Existujú aj prístroje ovládané dotykovým displejom, prípadne obsahujúce rádio alebo CD prehrávač. Pri takých je lepšie spomenúť si na Murphyho zákon: „Čo sa môže pokaziť, to sa aj pokazí.“

Oblasti použitia

Ošetrenie svetlom sa používa pri zvládaní stredne ťažkých zápalových foriem akné. Po 10 až 12 týždňoch sa dá očakávať zníženie počtu vyrážok a hnisavých pľuzgierikov až okolo 60 %. Pri použití kombinácie modré + červené svetlo sú výsledky zvyčajne o niečo lepšie.

Priebeh ošetrenia

Pred ošetrením treba dôkladne očistiť ošetrované miesto od nečistôt a mejkapu. Pot, prach, púder, rôzne oxidy kovov vo forme prášku v mejkape môžu veľmi výrazne odrážať, ale aj pohlcovať aplikované svetlo. Po uvedení klienta do pohodlnej polohy sa mu nasadia nepriesvitné krytky na oči a nastaví sa čas ošetrenia (zvyčajne 20 minút). Po skončení ošetrenia nie sú potrebné žiadne ďalšie úkony. Zvyčajne sa realizujú 2 – 3 ošetrenia za týždeň, po zlepšení stavu stačí o 1 ošetrenie týždenne menej. K viditeľnému zlepšeniu obyčajne dochádza po 6 – 8 týždňoch. Tento typ ošetrenia nemá dlhodobý efekt a po ukončení návštev klienta dochádza zvyčajne k postupnému zhoršovaniu stavu kože.

Nežiaduce účinky

Ošetrenie akné pomocou modrého a červeného svetla patrí medzi najbezpečnejšie metódy v rukách kozmetičky. Len zriedka boli zaznamenané vedľajšie účinky, ako napr. prechodné začervenanie. Pre väčšinu klientov ide o príjemné ošetrenie, po ktorom nepozorujú žiadne vedľajšie účinky. Nespokojnosť s nedostatočnou účinnosťou metódy je asi jediná vážnejšia udalosť, ktorá sa v súvislosti s použitím svetla môže vyskytnúť. Treba jej predísť vysvetlením princípu fungovania tejto metódy, ako aj toho, že účinky sú kumulatívne (narastajú s počtom ošetrení), čo si vyžaduje istú dávku trpezlivosti. U 80 – 90 % klientov dôjde k postupnému zlepšeniu, u ostatných treba hľadať iné príčiny vzniku akné, ako je P. acnes. Jednou z takých je napr. kolonizácia mazových žliazok inými baktériami.

Kto nemá byť ošetrený

V prvom rade je dôležité vytrieť klientov trpiacich ťažkými formami akné, u ktorých sa tvoria podkožné uzlíky, prípadne jazvy. Takíto ľudia by z ošetrenia nemali úžitok. Ošetrenie nie je vhodné ani pre ľudí citlivých na svetlo.

MUDr. Martin Sochor, PhD.